LÊ HOÀNG OANH - Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương

ĐẶNG BỬU KIẾM - Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Sài Gòn

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây