NGUYỄN THỊ MINH THU - Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HỒ NGỌC NINH - Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

LÊ THANH HÀ - Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

LẠI PHƯƠNG THẢO - Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

NGUYỄN KIM HÀNH - Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam

TRƯƠNG NGỌC TÍN - Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 33, tháng 11/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây