Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tỉnh Quảng Bình đã tích cực, quan tâm đến công tác quy hoạch và cho biết, năm 2022, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Bộ trưởng đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai các quy hoạch, gồm quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, ngành, tỉnh phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hoàn thành trong năm 2022. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề và khó.

Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MPI

Trong quá trình xây dựng, thực hiện các quy hoạch đòi hỏi có sự tham gia của cả hệ thống chính trị; nếu có tư duy tốt, tầm nhìn tốt, quy hoạch tốt tức là có con đường đi đúng đắn, hiệu quả nhất; nếu không lập được quy hoạch tốt sẽ không phát huy được hiệu quả, mất hết nguồn lực, cơ hội của địa phương. Điều này càng cho thấy được tầm quan trọng của công tác quy hoạch. Do vậy, phải xác định rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu đặt ra đối với quy hoạch; thấy được tiềm năng nổi trội, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên phát triển; tổ chức thực hiện, nguồn lực, từ đó phân bổ không gian thực hiện.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cho biết, trong quá trình lập quy hoạch, Tỉnh đã chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn, đặc biệt, Tỉnh luôn nhận được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch tỉnh, trình Hội đồng thẩm định.

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là xây dựng Quảng Bình trở thành nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung với trọng tâm là ngành dịch vụ và du lịch nổi bật, nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp giá trị cao để tiếp tục cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững.

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình là bản quy hoạch tích hợp, theo phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa hướng, đa lĩnh vực. Kết quả của quy hoạch tỉnh sẽ góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để sắp xếp tổ chức không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển các ngành trên địa bàn tỉnh. Quảng Bình cũng đã đưa ra các phương án, kịch bản tăng trưởng, đồng thời đặt ra các mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030
Toàn cảnh cuộc họp

Dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra quan điểm phát triển phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; phát triển theo hướng nhanh và bền vững trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; đổi mới tư duy và hành động, sáng tạo trong quản lý điều hành; xây dựng các chính sách thông thoáng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, đặc thù; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường…

Tỉnh Quảng Bình xác định 4 ngành trụ cột là phát triển du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển hiệu quả, bền vững kinh tế biển; 3 đột phát chiến lược là đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cũng xác định 2 trung tâm động lực tăng trưởng, 3 trung tâm đô thị và 3 hành lang kinh tế.

Dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Bình đã nhận được ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự. Các ý kiến đánh giá cao nội dung chuẩn bị của tỉnh Quảng Bình; nội dung báo cáo bám sát quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ; các số liệu được sử dụng để phân tích, đánh giá báo cáo quy hoạch tương đối đầy đủ, được trích dẫn từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy, là cơ sở để đề xuất các phương án phát triển trong thời kỳ 2021-2030.

Các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng cũng góp ý cho Quy hoạch về các nội dung liên quan đến quan điểm phát triển; bố trí không gian; tăng trưởng xanh, kinh tế số, hạ tầng số, chuyển đổi số; kịch bản tăng trưởng; dự báo xu thế phát triển, phương án và mục tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường của Tỉnh; phương hướng phát triển các ngành quan trọng, hệ thống đô thị, nông thôn; phương án bảo vệ môi trường; danh mục dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện;…

Hội đồng thẩm định, quy hoạch tỉnh đã thảo luận và biểu quyết bằng phiếu đánh giá thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Bình. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng có mặt biểu quyết thông qua quy hoạch; đồng thời đề nghị chỉnh sửa để hoàn chỉnh trong thời gian tới.

Bí thư tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng bày tỏ cảm ơn các ý kiến sâu sắc, xác đáng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với Tỉnh; đồng thời khẳng định, Tỉnh sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến quý báu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền.

"Bản quy hoạch được phê duyệt sẽ là “xương sống” để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian dài với kỳ vọng rất lớn. Tỉnh cũng đã xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và mong muốn, sau này khi tổ chức thực hiện quy hoạch sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra", ông Đại Thắng nhấn mạnh.

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác quy hoạch nói chung và quy hoạch tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp cho thấy, quy hoạch của tỉnh Quảng Bình đã được chỉ đạo xây dựng theo đúng pháp luật về quy hoạch; hồ sơ cơ bản đầy đủ theo quy định, bám sát nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao; báo cáo quy hoạch tỉnh hợp lý, logic, tích hợp các nội dung cơ bản đảm bảo mục tiêu phát triển hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực trong địa phương; nội dung quy hoạch liên ngành, liên huyện đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Bình tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tập trung làm rõ một số vấn đề được các đại biểu nêu, đồng thời nhấn mạnh, quá trình xây dựng quy hoạch phải đặt trong yếu tố mới, bối cảnh mới, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định rõ 3 đột phá chiến lược, trong đó có điều chỉnh bổ sung một số yếu tố về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam, phải bám sát để thể hiện vào quy hoạch; bám sát vào hội nhập quốc tế sâu rộng, tập trung vào các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, liên quan đến các vấn đề về chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; ưu tiên kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; bám vào các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có tập trung vào các nội dung như nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nông thôn mới; đặc biệt phải đặt quy hoạch trong phát triển liên kết vùng; tận dụng đường cao tốc Bắc - Nam để trở thành động lực, gắn kết với đường ven biển, hành lang kinh tế…

Bên cạnh đó, cần làm rõ phương pháp theo hướng tích hợp, các điều kiện bảo đảm huy động và sử dụng nguồn lực; Hoàn thiện các giải pháp về kết cấu hạ tầng; Đối với 4 ngành trụ cột 8 ngành mũi nhọn cần cụ thể hóa để phân bổ không gian, xác định dự án, kêu gọi đầu tư; lựa chọn kịch bản phát triển cũng như phương án tăng trưởng đảm bảo tính thực tiễn và khoa học phù hợp với điều kiện cân đối và khai thác các nguồn lực của Tỉnh./.