Sáng ngày 20/01/2022, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Họp hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tập trung làm rõ một số vấn đề được các đại biểu nêu, đồng thời nhấn mạnh, quá trình xây dựng quy hoạch phải đặt trong yếu tố mới, bối cảnh mới. Ảnh: MPI

Tại Phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang Vân Đình Thảo cho biết, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch và các đơn vị có liên quan triển khai lập theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Nội dung của quy hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 12/3/2020.

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Tuyên Quang nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện dựa vào khai thác các tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội, vị trí địa lý của tỉnh, trong đó tập trung phát triển ba động lực tăng trưởng quan trọng gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; du lịch; nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả cao. Mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đến năm 2050, xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế và là cơ sở để xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển tỉnh Tuyên Quang; sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường để sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Quy hoạch mới cũng là công cụ pháp lý quan trọng giúp cho địa phương hoạch định, kiến tạo động lực không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các quy hoạch và là cơ sở để quản lý, thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh các khâu đột phá chiến lược phát triển tỉnh; đồng thời loại bỏ các chồng chéo cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn.

Họp hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang Vân Đình Thảo cho biết, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đáp ứng được yêu cầu xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ảnh: MPI

Tại phiên họp, các chuyên gia, thành viên của Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao nội dung chuẩn bị của tỉnh Tuyên Quang tại dự thảo quy hoạch; trao đổi, đánh giá, nhận xét và tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ về hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung các ý kiến tập trung vào sự phù hợp của các căn cứ pháp lý; sự phù hợp, tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập quy hoạch; sự tương thích giữa nội dung quy hoạch với các nội dung nghiên cứu tích hợp vào quy hoạch tỉnh, giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch cấp cao hơn; sự phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chi phí và nguồn vốn lập quy hoạch với tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch....

Các đại biểu đề nghị Tuyên Quang cần bổ sung, phân tích thêm những nguyên nhân điểm nghẽn ở các lĩnh vực, những hạn chế trong khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để có giải pháp đưa vào quy hoạch.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất thông qua có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên tinh thần cầu thị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những ý kiến đánh giá, nhận xét thẳng thắn, xây dựng của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia và khẳng định, tỉnh Tuyên Quang sẽ nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo thuyết minh, hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.

Ông Sơn nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh được phê duyệt là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và thời gian tiếp theo.

Họp hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định, dự thảo Quy hoạch cơ bản đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch 2017.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tập trung làm rõ một số vấn đề được các đại biểu nêu, đồng thời nhấn mạnh, quá trình xây dựng quy hoạch phải đặt trong yếu tố mới, bối cảnh mới, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định rõ 3 đột phá chiến lược, trong đó có điều chỉnh bổ sung một số yếu tố về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam, phải bám sát để thể hiện vào quy hoạch; bám sát vào hội nhập quốc tế sâu rộng, tập trung các vấn đề về chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; ưu tiên kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tập trung vào các nội dung như phát triển lâm nghiệp, du lịch, đặc biệt phải đặt quy hoạch trong phát triển liên kết vùng...

Thứ trưởng cũng yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định xây dựng báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề nghị tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch, trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, Thành viên Hội đồng thẩm định để sớm trình Thủ tướng thông qua./.