Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, cơ quan này và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Lễ khởi động Dự án "Nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro cho khu vực tài chính Việt Nam". Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án này là các cơ quan quản lý và giám sát tài chính của Việt Nam như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông qua dự án này, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng như các cơ quan thụ hưởng khác có thêm công cụ phát hiện những rủi ro đối với hệ thống tài chính nói chung và các định chế tài chính Việt Nam nói riêng. Qua đó, kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về các biện pháp quản lý, giám sát, phòng ngừa, đảm bảo an toàn hệ thống...

Nâng cao năng lực cảnh báo sớm cho khu vực tài chính Việt Nam
Theo Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Nhữ Thăng, việc thực hiện thành công dự án sẽ mang lại lợi ích cho cả các định chế tài chính nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam
Mục tiêu tổng thể của Dự án là phát hiện sớm nguy cơ, rủi ro và có phương án ứng phó với những bất ổn của khu vực tài chính của Việt Nam (ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm), qua đó góp phần đảm bảo sự ổn định của khu vực này và hỗ trợ mục tiêu phát triển đến năm 2030 của Việt Nam.

Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Nhữ Thăng cho biết, việc thực hiện thành công dự án sẽ mang lại lợi ích cho cả các định chế tài chính và công ty nước ngoài, bao gồm cả các định chế tài chính và công ty Hàn Quốc đang hoạt động hoặc có hoạt động tại Việt Nam, do hiện nay số lượng các định chế tài chính nước ngoài tham gia thị trường tài chính Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng.

Mục tiêu cụ thể của dự án là xây dựng các công cụ cảnh báo sớm khu vực tài chính, bao gồm bộ chỉ tiêu giám sát, mô hình cảnh báo sớm và mô hình thử sức căng; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và giám sát tài chính trong giám sát cẩn trọng khu vực tài chính, góp phân thúc đẩy thị trường tài chính, cũng như như nền kinh tế phát triển bền vững và ổn định.

Dự án cũng bao gồm nội dung kỹ thuật lập trình cho các công cụ như: thiết kế bộ mã lập trình cho công cụ cảnh báo sớm; chạy thử chương trình cảnh báo sớm; bảo trì, chỉnh sửa bộ mã lập trình; đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao công cụ cảnh báo sớm cho các cơ quan quản lý và giám sát tài chính.

Cho rằng mục đích của dự án là nhằm nâng cao năng lực giám sát thị trường tài chính cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam đề nghị Ủy ban chủ động hợp tác, hỗ trợ, giành sự quan tâm đặc biệt và hướng dẫn để dự án được triển khai thành công…/.