Tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Piaggio Việt nam
Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Piaggio Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư tại KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Được biết trong tháng 5 vừa qua, Ban Quản lý đã tích cực triển khai thực hiện tốt công tác quản lý dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ông đánh giá thế nào về nhận định này?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 5/2023, công tác quản lý các dự án sau cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc được Ban Quản lý triển khai thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp: Lao động; môi trường; kiểm tra, giám sát; hỗ trợ đầu tư...

Một số nhiệm vụ cụ thể được triển khai tích cực trong tháng 5/2023 đó là:

Công tác quản lý lao động được quan tâm theo dõi sát sao, đảm bảo các chế độ, quyền lợi của người lao động đúng theo pháp luật về lao động.

Cùng với đó, Ban đã chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 23 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 46 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 3 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép cho 9 trường hợp. Triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong KCN.

Công tác quản lý môi trường tiếp tục được thực hiện có hiệu quả tại các KCN trên địa bàn Tỉnh. Trong tháng 5 vừa qua, Ban đã tham vấn ý kiến về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của 2 dự án trong KCN; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 2 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 1 dự án và kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho 5 dự án trong KCN.

Công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện nghiêm túc, với một số hoạt động nổi bật như: Triển khai thực hiện kiểm tra hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp trong KCN theo Quyết định số 45/QĐ-BQLKCN ngày 24/4/2023. Mặt khác, Ban phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 726/QĐ-SYT ngày 05/5/2023 của Sở Y tế.

Công tác giải quyết/phối hợp giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư được tăng cường đẩy mạnh. Tháng 5 vừa qua, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp KCN, cụ thể như:

Xin ý kiến chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ trong thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện các dự án đầu tư: Nhà máy I-Chain, Nhà máy Tamron tại Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Lioho Machine Works Việt Nam.

Hướng dẫn Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên.

Xin ý kiến sở Xây dựng hướng dẫn triển khai dự án trong KCN đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và làm rõ một số nội dung tại đồ án quy hoạch KCN Bá Thiện II và Bình Xuyên II.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai xác định diện tích xây dựng của Công ty TNHH DST VINA 2 để phục vụ xem xét chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác định nhóm công trình dự án theo Luật Đầu tư công đối với các dự án của Công ty CP Giải pháp Công nghệ CNC thực hiện tại KCN Bá Thiện - phân khu I.

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được đặc biệt quan tâm chú trọng. Ban đã triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các KCN trên địa bàn Tỉnh năm 2023 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tỉnh.

Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN và đơn vị hạ tầng chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn Tỉnh; kịp thời nắm bắt, báo cáo tình hình do mưa bão gây ra tại các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng 2023 tại các đơn vị hạ tầng và các doanh nghiệp trong các KCN.

Một số công tác khác cũng tiếp tục được triển khai hiệu quả như: Tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập của Luật Đất đai hiện hành và tham gia xây dựng Dự thảo Luật Đất đai hiện nay; báo cáo, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung sửa đổi Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; báo cáo và đề xuất UBND Tỉnh nội dung đón tiếp, làm việc với Đoàn cán bộ các bộ, ngành của Cuba sang Việt Nam học tập kinh nghiệm; xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND Tỉnh.

KCN Bá Thiện 2 tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ đặt trọng tâm triển khai công tác quản lý dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong tháng 6/2023 với những nhiệm vụ cụ thể gì, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Tháng 6 này, chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, rà soát hiện trạng thuê nhà xưởng sản xuất, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuê nhà xưởng trong các KCN; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, từ đó tăng cường hiệu quả công tác quản lý đối với với các doanh nghiệp thuê/cho thuê nhà xưởng trong KCN.

Hai là, tiếp tục kiểm tra hoạt động đầu tư một số doanh nghiệp trong KCN theo Quyết định số 45/QĐ-BQLKCN ngày 24/4/2023 của Trưởng Ban Quản lý.

Ba là, rà soát tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc các dự án thực hiện theo tiến độ cam kết; làm việc với các doanh nghiệp triển khai chậm tiến độ theo đăng ký để hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh dự án cho phù hợp thực tế.

Bốn là, chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định.

Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Sáu là, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm hành chính công của Tỉnh đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hệ thống xử lý nước thải tiêu chuẩn loại A với công suất 10.000 m3ngày đêm tại KCN Bá Thiện 2
Công nhân đang vận hành hệ thống xử lý nước thải tiêu chuẩn loại A với công suất 10.000 m3/ngày đêm tại KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc