Quỹ ETF IPAAM VN100 là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng chỉ số VN100, chỉ số bao gồm 30 cổ phiếu thuộc VN30 và 70 cổ phiếu thuộc chỉ số VN Midcap. Đây là chỉ số đại diện tiêu biểu cho thị trường chứng khoán Việt Nam khi tập hợp các cổ phiếu chiếm tới 89% vốn hóa toàn thị trường.

Quỹ ETF thứ 8 được chấp thuận niêm yết trên sàn HOSE
Giá chứng chỉ quỹ ETF nội ngày 1.10.2021

Việc có thêm quỹ ETF dựa trên chỉ số VN100 được niêm yết sẽ giúp gia tăng sự đa dạng của các quỹ chỉ số trên thị trường, bên cạnh các quỹ ETF hiện có đang dựa trên các chỉ số VN30, VNX50.

Quỹ ETF IPAAM VN100 là quỹ đại chúng thứ 3 do Công ty quản lý Quỹ IPAAM thành lập và quản lý, sau quỹ mở cổ phiếu là Quỹ Đầu tư chủ động VND (VNDAF) và quỹ mở trái phiếu là Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF), với mục đích cung cấp đường dẫn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Được biết, ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP. HCM của chứng chỉ quỹ là 12/10/2021. Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên sẽ được Công ty quản lý quỹ công bố vào ngày 11/10/2021.

Ra đời từ năm 2008, IPAAM hiện là công ty quản lý quỹ 100% thuộc sở hữu của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT. IPAAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng của VNDIRECT./.