Theo văn bản này, ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự bố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản về việc rà soát nhu cầu cho vay, xử lý nợ bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung

Để việc triển khai chính sách tín dụng, xử lý nợ của Thủ tướng Chính phủ sát với thực tế của địa phương, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước rà soát, tổng hợp và báo cáo NHNN về số tiền dự kiến cho vay, khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù theo Quyết định 12/QĐ-TTg tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn (ngoài các ngân hàng thương mại nhà nước) rà soát, tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về số tiền dự kiến thực hiện khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù theo Quyết định 12/QĐ-TTg.

Báo cáo của các ngân hàng thương mại nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 04 tỉnh nêu trên gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 08/03/2017.

Căn cứ kết quả rà soát của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai các chính sách cho vay, xử lý nợ đối với người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế./.