Tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội đang diễn ra, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cần có giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán lành mạnh, minh bạch, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng, mặt bằng lãi suất vay tín dụng dần tăng cao.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Trung (Yên Bái) cho biết, theo phản ánh của doanh nghiệp, hiện nay nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay do ngân hàng thương mại hết room tín dụng, ngân hàng thiếu vốn cho vay do chưa thu hồi được nợ đến hạn hoặc khó huy động tiền gửi. Những khó khăn này ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Sửa luật để kiểm soát chặt chẽ thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Trung (Yên Bái) đề xuất cần hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát triển lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

“Chi phí vốn tăng cao do cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống ngân hàng. Chỉ tiêu dư nợ tín dụng ngân hàng trên GDP của Việt Nam ở mức khá cao, cao hơn mức trung bình của thế giới. Trong khi hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều rủi ro, thiếu các công cụ giám sát an toàn, hệ thống giao dịch thiếu lành mạnh…”, ông Trung nhìn nhận.

Trước thực trạng trên, để đảm bảo ổn định thị trường tài chính, thị trường vốn, góp phần phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đại biểu Nguyễn Thành Trung kiến nghị Chính phủ cần khẩn trương rà soát và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập thời gian qua để phát triển lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Sửa luật để kiểm soát chặt chẽ thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Ánh Sương (Quảng Ngãi), đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, để đảm bảo tính minh bạch, an toàn

Cùng mối quan tâm trên, Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Ánh Sương (Quảng Ngãi), đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với quản lý, điều hành hoạt động của các tổ chức tín dụng, quản lý thị trường chứng khoán và hoạt động bất động sản. Đánh giá, xác định về mức độ ảnh hưởng các sai phạm trong thời gian qua đã tác động thế nào đến nền kinh tế, thị trường vốn để có giải pháp phù hợp, bảo đảm sự minh bạch, phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững của thị trường tiền tệ, thị trường vốn.

“Cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, để đảm bảo tính minh bạch, an toàn, hiệu quả, tăng cường niềm tin của người dân, nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp….”, bà Sương đề xuất.

Sửa luật để kiểm soát chặt chẽ thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, về trái phiếu doanh nghiệp, thời gian tới sẽ đề xuất sửa Luật Doanh nghiệp, sửa Luật Chứng khoán và các nghị định liên quan, để kiểm soát chặt chẽ, minh bạch

Giải đáp mối quan tâm trên của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, về trái phiếu doanh nghiệp, trong thời gian tới sẽ đề xuất sửa Luật Doanh nghiệp, sửa Luật Chứng khoán và các nghị định liên quan, để kiểm soát chặt chẽ, minh bạch và cũng là tạo ra một nguồn vốn trung và dài hạn để giúp cho phát triển sản xuất, kinh doanh…/.