Thứ ba 05/12/2023 14:46 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Cần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức trong cán bộ, đảng viên Bộ KH&ĐT
Cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, đề cao trách nhiệm người đứng đầu
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022