Thứ năm 30/11/2023 20:59 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Kết nối hệ sinh thái y tế số, người bệnh được “chuyển tuyến ảo”, điều trị kịp thời
Khát vọng mang ngành y tế Việt Nam đến gần hơn với công nghệ
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022