Phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra chiều ngày 24/11/2022. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền; thành viên Hội đồng thẩm định, chuyên gia phản biện; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Phước và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quy hoạch Bình Phước: Tạo động lực tăng trưởng mới trên cơ sở sắp xếp lại không gian phát triển
Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Bình Phước trong quá trình lập và hoàn thiện quy hoạch. Ảnh: MPI

Quy hoạch là cơ sở quan trọng để đưa Bình Phước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Bình Phước là địa bàn chiến lược quan trọng, kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, có đường biên giới với Vương quốc Campuchia. Bình Phước hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để có thể phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, hiện đại, nhất là phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, năng lượng sạch. Tỉnh còn là nơi sinh sống của đồng bào 41 dân tộc anh em, nhiều di tích lịch sử (căn cứ Tà Thiết, di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam; sóc Bom Bo; Phú Riềng Đỏ). Nhân dân tỉnh Bình Phước có truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường, hài hòa, thân thiện, yêu lao động, khát khao làm giàu.

Trải qua 25 năm xây dựng, phát triển, hội nhập và khát vọng vươn lên, tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện và bước đầu giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới. Diện mạo và tiềm lực kinh tế của Tỉnh có chuyển biến đáng kể, từng bước khẳng định vị thế trong vùng Đông Nam Bộ, góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Bình Phước còn có một số hạn chế như: đời sống một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng, tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, lợi thế. Điểm nghẽn lớn nhất của Bình Phước là kết nối giao thông còn hạn chế. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Phát triển chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên, chưa ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục còn hạn chế. Hiệu quả sử dụng đất chưa cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI xếp thứ 50/63 tỉnh) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI xếp thứ 42/63 tỉnh).

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Tỉnh xác định Quy hoạch là cơ sở quan trọng để phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người đưa Bình Phước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Bình Phước được đánh giá là vùng dự trữ với nhiều lợi thế và Tỉnh đặt quyết tâm thực hiện khát vọng biến vùng dự trữ phát triển thành vùng phát triển thực sự. Do vậy, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ rằng, tỉnh Bình Phước rất quan tâm đến công tác quy hoạch và triển khai theo đúng quy định, trong đó đưa ra phương hướng, mục tiêu, quan điểm phát triển; xác định trọng tâm, trọng điểm, phục vụ đời sống người dân.

Thay mặt Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Bình Phước trong quá trình lập và hoàn thiện quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng chỉ rõ, quy hoạch Tỉnh là quy hoạch lần đầu tiên được lập, là một nhiệm vụ rất mới, rất khó, rất quan trọng và rất cấp thiết.

"Một trong những khó khăn lớn nhất của lập quy hoạch tỉnh là phải xác định đúng phạm vi của quy hoạch tỉnh. Một mặt, phải đảm bảo Quy hoạch tỉnh không được quá chi tiết làm hạn chế sự chủ động của tỉnh trong quản lý, đầu tư các dự án cụ thể vì việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ rất chặt chẽ; mặt khác, quy hoạch tỉnh không được quá khái quát, để đảm bảo tính khả thi và hữu dụng của quy hoạch tỉnh trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý đầu tư tại các ngành, lĩnh vực, địa bàn của địa phương", Thứ trưởng lưu ý.

Vì thế, để tỉnh Bình Phước hoàn thiện quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia tham gia cho ý kiến, tập trung trao đổi và làm rõ một số nội dung mang tính luận chứng về tính khả thi của kịch bản phát triển được lựa chọn; những động lực, đột phá, đóng góp của từng ngành trong GRDP; xem xét về việc lựa chọn trụ cột tăng trường và phát triển, lựa chọn ngành ưu tiên phát triển trong thời kỳ quy hoạch, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá; về phát triển công nghiệp, nông nghiệp; xem xét về sự phù hợp với các quy hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt; phương án phát triển đô thị; khả năng cân đối nguồn lực thực hiện quy hoạch; vấn đề môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường.

Quy hoạch Bình Phước: Tạo động lực tăng trưởng mới trên cơ sở sắp xếp lại không gian phát triển
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết, tỉnh Bình Phước rất quan tâm đến công tác quy hoạch và triển khai theo đúng quy định. Ảnh: MPI

3 ngành kinh tế, 3 khâu đột phá; 3 vùng động lực; 3 trục phát triển và 1 vành đai an sinh

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trải qua 25 năm xây dựng, phát triển, hội nhập và khát vọng vươn lên, tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện và bước đầu đạt thắng lợi trong công cuộc đổi mới. Diện mạo và tiềm lực kinh tế của Tỉnh có chuyển biến đáng kể, từng bước khẳng định vị thế trong vùng Đông Nam Bộ, góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 đưa ra các định hướng phát triển của Tỉnh gồm: 3 ngành kinh tế quan trọng (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ); 3 khâu đột phá (phát triển hạ tầng, nhân lực, cải cách thủ tục hành chính); 3 vùng động lực; 3 trục phát triển và 1 vành đai an sinh; 4 trung tâm đô thị; 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Dự thảo Quy hoạch cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh, bền vững, có quy mô kinh tế khá dựa trên xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng “cứng và mềm”, phát triển các cụm ngành có tiềm năng tạo nhiều việc làm, có thu nhập và nguồn thu ngân sách; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với đô thị; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính phủ điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số.

Đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, là “điểm đến hấp dẫn”, một trong những động lực phát triển của vùng Đông Nam Bộ và đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển giàu mạnh, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đến nay, tỉnh Bình Phước đã hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định thông qua. Tuy nhiên, đây là nội dung, phương pháp lập hoàn toàn mới, nên cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn.

"Tỉnh xác định đây là cơ sở quan trọng để phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Bình Phước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; đến năm 2050, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững", Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước nêu rõ.

Quy hoạch Bình Phước: Tạo động lực tăng trưởng mới trên cơ sở sắp xếp lại không gian phát triển
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, sẽ tiếp thu tất cả ý kiến để nhận diện rõ hơn những khó khăn, hạn chế, xác định rõ hơn tiềm năng, lợi thế để đề ra giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Ảnh: MPI

Hội đồng thẩm định thông qua dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050

Tại phiên họp, các đại biểu đồng tình với đánh giá, hồ sơ quy hoạch tỉnh Bình Phước đã bảo đảm đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Luật Quy hoạch; thống nhất với nội dung Báo cáo quy hoạch và nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược quy hoạch; phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt; tuân thủ quy trình lập quy hoạch tại Điều 16 của Luât Quy hoạch.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục phối hợp với các bộ chuyên ngành đang tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia để cập nhật các nội dung quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống quy hoạch; rà soát lại các nội dung tích hợp để đảm bảo sự thống nhất giữa quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển, bố trí không gian phát triển và giải pháp thực hiện quy hoạch với nội dung quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, cần bổ sung đánh giá tác động, ảnh hưởng của các yếu tố, điều kiện phát triển đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; tiềm năng phát triển, khả năng liên kết giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh lân cận; bổ sung đánh giá về vai trò, vị trí của Tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, của vùng Đông Nam Bộ; đánh giá hiện trạng phân bố không gian của các ngành trên địa bàn Tỉnh; bổ sung luận cứ, luận điểm cho việc lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá kỹ hơn về khả năng huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch…

Báo cáo Dự thảo Quy hoạch đưa ra dự kiến nhu cầu vốn đầu tư trong thời kỳ 2021-2030 của tỉnh Bình Phước là khoảng 600 nghìn tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2021-2025 khoảng 210 nghìn tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 khoảng 390 nghìn tỷ đồng; vốn khu vực nhà nước chiếm khoảng 16,7% tổng nhu cầu vốn đầu tư, vốn khu vực ngoài nhà nước khoảng 50% và FDI khoảng 33,3%.

Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cảm ơn ý kiến quý báu, trách nhiệm của các chuyên gia, thành viên Hội đồng. Qua ý kiến toàn diện, tâm huyết, tỉnh Bình Phước “sáng ra” được nhiều điều và sẽ tiếp thu tất cả ý kiến để nhận diện rõ hơn những khó khăn, hạn chế, xác định rõ hơn tiềm năng, lợi thế để đề ra giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Phước cũng khẳng định, sau phiên họp hôm nay, tỉnh Bình Phước sẽ khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đạt chất lượng cao nhất, khoa học nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cũng thông tin về những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn hiện nay của tỉnh Bình Phước và nhấn mạnh “tỉnh Bình Phước đang nỗ lực tập trung phát triển theo hướng bền vững để tự đứng vững trên đôi chân của mình, góp phần vào phát triển vùng Đông Nam Bộ, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của cả nước”.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng thẩm định đã hoàn thành nội dung đề ra; đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo của tỉnh Bình Phước trong quá trình xây dựng quy hoạch; thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định, nội dung quy hoạch thể hiện khát vọng phát triển của tỉnh Bình Phước.

Kết quả bỏ phiếu: 29/29 phiếu, đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện nghiên cứu tiếp thu, bổ sung hoàn thiện.

Thứ trưởng khẳng định, Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định thông qua và khi được Thủ tướng phê duyệt tới đây sẽ là một dấu mốc quan trọng giúp tỉnh Bình Phước chủ động kiến tạo tương lai phát triển một cách đột phá, bền vững và sáng tạo, biến tiềm năng thành động năng, cao hơn là thành nguồn lực và động lực cho phát triển, bố trí không gian phát triển kinh tế - xã hội hợp lý, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới./.