Với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, CTCP Thiết bị Điện Gelex là công ty thứ 5 đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM trong năm 2022 và là công ty có quy mô vốn điều lệ lớn nhất kể từ đầu năm 2021. Cùng với đó, Gelex thuộc TOP 30 công ty có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường này. Cùng với sự tham gia của GEE, thị trường UPCoM hiện có 898 cổ phiếu, giá trị đăng ký giao dịch toàn thị trường lên tới 389 nghìn tỷ đồng.

Thiết bị điện Gelex lên sàn HNX, vào TOP 30 công ty có vốn điều lệ lớn nhất UPCoM
Sàn UPCoM hiện có 898 cổ phiếu, giá trị đăng ký giao dịch toàn thị trường lên tới 389 nghìn tỷ đồng

CTCP Thiết bị Điện Gelex (Gelex Electric) tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị đo điện, do Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (nay là CTCP Tập đoàn Gelex) sở hữu 100% vốn, được thành lập vào tháng 8/2016 với mục đích sản xuất kinh doanh các thiêt bị đo điện với vốn điều lệ ban đầu là 368 tỷ đồng. Năm 2018, công ty được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thiết bị điện Gelex và được chuyển đổi thành công ty cổ phần từ năm 2020. Sau 2 lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ của công ty là 3.000 tỷ đồng.

CTCP Thiết bị điện Gelex là công ty mẹ, nắm giữ và quản lý phần vốn góp tại 6 công ty con trực tiếp hoạt động trong ngành sản xuất thiết bị điện và 1 công ty con trực tiếp hoạt động trong ngành phát điện. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất và cung cấp thiết bị điện, chiếm toàn bộ tỷ trọng cơ cấu doanh thu hằng năm đến năm 2020 và 99,3% năm 2021 của công ty. Các sản phẩm chính của hệ thống Gelex Electric bao gồm dây và cáp điện, máy biến áp, động cơ điện, thiết bị đo điện, dây đồng. Một số sản phẩm của công ty đã có thương hiệu trên thị trường bao gồm dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo diện EMIC, động cơ điện HEM,… Từ năm 2021, công ty có thêm hoạt động kinh doanh trong mảng vận hành các nhà máy phát điện, chiếm tỷ trọng 0,7% trong cơ cấu doanh thu của công ty (năm 2021).

Kết quả hoạt động kinh doanh của Gelex (Đvt: Tỷ đồng)

Công ty mẹ:

Chỉ tiêu

2020

2021

Tổng giá trị tài sản

6.633,4

8.527,2

Vốn chủ sở hữu

2.250,3

4.132,4

Doanh thu thuần

2.809,9

2.878,6

Lợi nhuận sau thuế

190,9

376,5

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

10.142

13.771

Nguồn: BCTC riêng năm 20201 của CTCP Thiết bị điện Gelex

Hợp nhất:

Chỉ tiêu

2020

2021

Tổng giá trị tài sản

14.398,4

23.123,8

Vốn chủ sở hữu

3.638,8

5.987,4

Doanh thu thuần

16.072,7

18.714,2

Lợi nhuận sau thuế

655,6

654,8

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

14.033

17.414

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2021 của CTCP Thiết bị điện Gelex

Trong thời gian tới, Công ty có kế hoạch tối ưu hóa sản xuất, đầu tư phát triển sản xuất để cung cấp đầy đủ bộ sản phẩm trong chuỗi giá trị ngành điện. Ngoài ra, công ty cũng nghiên cứu phát triển các giá trị cộng hưởng giữa thiết bị điện và vật liệu xây dựng như trong phân phối, bán lẻ thiết bị điện, cáp điện và vật liệu xây dựng cho toàn bộ mảng sản xuất công nghiệp. Thêm vào đó, công ty cũng mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang năng lượng tái tạo thông qua hoạt động sáp nhập và mua lại các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, thủy điện và điện mặt trời.

Dự kiến doanh thu, lợi nhuận hợp nhất trong năm 2022:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2022

Vốn điều lệ

3.300

Doanh thu thuần

19.410

Lợi nhuận sau thuế

1.520

Cổ tức bằng tiền mặt (%)

10

Cổ tức bằng cổ phiếu (%)

15

Nguồn: CTCP Thiết bị điện Gelex