Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ/ngành trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập thể cán bộ công nhân toàn TKV đã phát huy nội lực, vượt qua các khó khăn trở ngại, đẩy mạnh SXKD.

TKV triển khai đồng bộ các giải pháp quyết tâm hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2024

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của TKV

Vượt khó hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm

Vượt qua các thách thức, trong 6 tháng đầu năm 2024, TKV đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó nổi bật là đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Theo số liệu báo cáo của TKV tại Hội nghị, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 88.672 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch năm, bằng 106,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến 2,28 nghìn tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 13,35 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu chính của Tập đoàn TKV trong 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Toàn Tập đoàn đã bắt tay xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các Quy hoạch được Chính phủ phê duyệt: Quy hoạch tổng thể năng lượng Quốc gia; Quy hoạch Khoáng sản; Quy hoạch điện VIII; Đề án cơ cấu lại Tập đoàn. Hoàn thành việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Đèo Nai và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu. Công ty hợp nhất chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6/2024.

Về cung ứng than cho điện, TKV đã đảm bảo cấp đủ than cho điện trong 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể sản lượng than cấp cho sản xuất điện tăng hơn 2 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2023. Những kết quả đạt được phản ánh sự nỗ lực, cố gắng lớn của tập thể công nhân, cán bộ Tập đoàn và các đơn vị trong việc phát huy nội lực, vượt khó; sự linh hoạt, quyết liệt, nhạy bén của Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn.

Đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2024

TKV triển khai đồng bộ các giải pháp quyết tâm hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2024
Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đánh giá cao kết quả đã đạt được của TKV trong 6 tháng đầu năm 2024, đề nghị Tập đoàn trong 6 tháng cuối năm chú trọng tối ưu chi phí khai thác than tối đa, nhằm đáp ứng đủ nhiên liệu, có dự phòng cho các nhà máy nhiệt điện; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm, tăng cường công tác quản lý an toàn lao động, chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nhận diện nguy cơ rủi ro; quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường sản xuất, sinh hoạt cho người lao động; tập trung giải quyết các thủ tục cấp giấy phép, đầu tư các dự án trọng điểm theo chiến lược quy hoạch; tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Về phía Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Huy đề nghị Vụ Năng lượng tiếp tục phối hợp với Tập đoàn rà soát, phê duyệt kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn các dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban xử lý các kiến nghị, vướng mắc của Tập đoàn... để TKV hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và phát triển bền vững trong thời gian tới...

TKV triển khai đồng bộ các giải pháp quyết tâm hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2024
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và chỉ đạo định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và chỉ đạo định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của TKV, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, chú trọng công tác an toàn - vệ sinh lao động, cần có các giải pháp tích cực, hữu hiệu để thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa các nguy cơ gây mất an toàn. Tiếp tục làm tốt các mặt công tác quản lý, quản trị nội bộ.., triển khai các chương trình ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD. Tiếp tục bám sát Kế hoạch phối hợp kinh doanh đã ban hành để thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tập trung cùng các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024. Tập trung thúc đẩy tiến độ các đề án, dự án đầu tư; bảo đảm an ninh trật tự, tài nguyên ranh giới mỏ, quản lý đất đai trong toàn Tập đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và các phúc lợi khác cho người lao động...

TKV triển khai đồng bộ các giải pháp quyết tâm hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2024
Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn đã tập trung nguồn lực hoàn thành sứ mệnh cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện trong thời gian cao điểm.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh yêu cầu các công ty, đơn vị cần tiếp tục chú trọng vào công tác an toàn lao động, công tác quản lý chất lượng khoáng sản, tiếp tục đáp ứng đủ than cho sản xuất điện. Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị cần chia sẻ, động viên cán bộ, công nhân viên để người lao động thêm tin yêu, gắn bó với ngành; phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, cần triển khai một cách toàn diện, triệt để theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của TKV trong các quy hoạch Quốc gia về năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặc biệt chú ý liên thông 3 ngành năng lượng: Than - Điện - Luyện kim...

Cũng tại hội nghị, Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ - TKV đã giới thiệu 2 sản phẩm mới được Viện thực hiện và nghiên cứu, làm chủ thiết kế, chế tạo phục vụ cho công tác tự động hóa, chuyển đổi số trong các mỏ khai thác than hầm lò được các đơn vị sử dụng đánh giá cao./.