Theo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, mã chứng khoán PDR niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HOSE), đợt phát hành trái phiếu thành công gần nhất là ngày 7/5 vừa qua. Theo đó, PDR bán được toàn bộ 1.300 trái phiếu phát hành riêng lẻ, với lãi suất 13%/năm (trả 3 tháng/lần), kỳ hạn 2 năm, qua đó thu về 130 tỷ đồng. Toàn bộ lượng trái phiếu này được nhà đầu tư trong nước mua. Trong đó, đáng chú ý, 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua phần lớn lượng trái phiếu, với tỷ trọng 88,46%, còn lại là nhà đầu tư cá nhân mua. Trong số nhà đầu tư tổ chức tham gia đợt phát hành trái phiếu này của PDR, thì quỹ đầu tư chứng khoán mua lượng trái phiếu lớn nhất với tỷ lệ 36,92%, tiếp đến là công ty bảo hiểm mua 24,62%, công ty chứng khoán mua 19,23%...

Trước đó, ngày 28/4, PDR cũng bán được toàn bộ 1.500 trái phiếu phát hành riêng lẻ với lãi suất 13%/năm (trả 3 tháng/lần), kỳ hạn 2 năm, qua đó thu về 150 tỷ đồng. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu trong đợt này cũng tương tự như đợt phát hành ngày 7/5, khi các tổ chức kinh doanh chứng khoán mua lượng lớn trái phiếu. Cụ thể, quỹ đầu tư chứng khoán mua lượng trái phiếu lớn nhất với tỷ lệ 46,67%, tiếp đến là công ty chứng khoán mua 30%...

Trong cả 2 đợt phát hành trên, Công ty Chứng khoán Thành Công là tổ chức tư vấn hồ chào bán, đại lý phát hành và cũng là đại diện người sở hữu trái phiếu.

So với mặt bằng lãi suất của nhiều đợt phát hành trái phiếu của các công ty cùng ngành bất động sản phát hành cùng thời điểm với PDR, thì mức lãi suất 13%/năm mà PDR phải trả cho nhà đầu tư là khá cao.

Chẳng hạn, đợt phát hành ngày 5/5/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát bán được toàn bộ 6.500 trái phiếu phát hành, với kỳ hạn tối đa 36 tháng, lãi suất 9,5%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, qua đó thu về 650 tỷ đồng.

Hay như Công ty cổ phần BIDGROUP trong đợt phát hành ngày 7/5 vừa qua, Công ty đã bán được toàn bộ 200 trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, với lãi suất cổ định cho hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 11%/năm, qua đó huy động được 200 tỷ đồng. Từ kỳ trả lãi thứ ba trở đi, trái phiếu có lãi suất thả nổi. Toàn bộ lượng trái phiếu này được tổ chức tín dụng mua…

Trở lại câu chuyện vay, trả nợ của PDR. Điểm đáng chú ý là xen kẽ giữa 2 đợt phát hành ngày 28/4 và 7/5, ngày 4/5/2021, Công ty đã trả nợ toàn bộ khoản vay nước ngoài trị giá 22,5 triệu USD (khoảng 517,5 tỷ đồng) cho Quỹ Vietnam New Urban Center LP theo đúng thời hạn. Theo PDR, khoản vay này được Công ty thực hiện vào tháng 4/2019 giữa PDR với Samty Asia Investments Pte. Ltd (Công ty con trực thuộc Samty Corporation) và một công ty phát triển bất động sản của Nhật Bản thông qua Quỹ Vietnam New Urban Center LP. Toàn bộ khoản vốn vay này được PDR huy động để phát triển một số dự án...

Giá trị vay nợ của PDR gần đây tăng đáng kể. Theo báo cáo tài chính riêng quý I/2021, PDR ghi nhận khoản nợ phải trả hơn 12.501 tỷ đồng, trong khi con số này ở thời điểm kết thúc năm 2020 là 10.857 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là nợ ngắn hạn tăng khá mạnh từ 4.824,9 tỷ đồng vào cuối năm trước lên 6.078,7 tỷ đồng khi kết thúc quý I/2021.

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của PDR đặt mục tiêu lãi 1.868 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với kết quả đạt được trong năm 2020 là 1.220 tỷ đồng. Ảnh: PDR

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PDR mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với 4.700 tỷ đồng doanh thu, 1.868 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đại hội cũng thông qua mức chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ lên tới tối thiểu là 92% lợi nhuận sau thuế, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị của PDR quyết định mức chia cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu./.