Bắt đầu thực hiện từ năm 2021, dự án Hòa nhập trị giá 65 triệu USD với tài trợ từ USAID hợp tác với Chính phủ Việt Nam, các tổ chức địa phương và và các đơn vị tư nhân để củng cố hệ thống phục hồi chức năng và mạng lưới hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam, nhằm bảo đảm tất cả người khuyết tật đều có cơ hội tham gia đầy đủ vào xã hội và cải thiện được tổng thể chất lượng cuộc sống. Dự án hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật nặng, cải thiện và mở rộng các dịch vụ phục hồi chức năng và xã hội, cải thiện công tác thực thi chính sách. Để duy trì bền vững những kết quả đạt được, dự án cũng nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ của các cơ quan về công tác người khuyết tật ở trung ương và địa phương, cũng như các tổ chức của người khuyết tật tại cộng đồng.

Việt Nam và Hoa Kỳ khởi động giai đoạn tiếp theo dự án hỗ trợ người khuyết tật
Việt Nam và Hoa Kỳ khởi động giai đoạn tiếp theo của một dự án lớn về hỗ trợ người khuyết tật

Ngoài Bình Định và Kon Tum, dự án Hòa nhập còn được triển khai tại 6 tỉnh khác cũng là các tỉnh bị phun rải nặng chất da dam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam – Hoa Kỳ (Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh). Trong thời gian thực hiện là 5 năm, dự án hy vọng hỗ trợ tổng số 60 nghìn người khuyết tật với các dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc, hỗ trợ tâm lý, thiết bị hỗ trợ cũng như cải thiện sinh kế.

Trong hơn 30 ngăm qua, Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác để cải thiện cuộc sống của gần 1 triệu người khuyết tật. Đến nay, USAID đã đóng góp hơn 140 triệu USD cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam. Chương trình tại Việt Nam là chương trình hỗ trợ người khuyết tật lâu dài nhất của USAID trên toàn thế giới, được bắt đầu triển khai từ khi thành lập Quỹ nạn nhân Chiến tranh Leahy năm 1989.

Năm nay, Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước. Giải quyết những vấn đề còn tồn lại từ chiến tranh là một yếu tốt nền tảng trong quan hệ bền chặt và ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ./.