Cập nhật ngày 07/11/2018 - 21:50:03

           

Trình Thủ tướng cho phép sử dụng 3.600 tỷ đồng hỗ trợ bồi thường thủy điện Sơn La, Tuyên Quang

- Cụ thể, trong số 3.600 tỷ đồng, sẽ phân bổ cho tỉnh Sơn La 1.100 tỷ đồng, Tuyên Quang là 938 tỷ đồng, Điện Biên là 426 tỷ đồng, Hòa Bình là 1.136 tỷ đồng để thực hiện các dự án.

Đó là nội dung chính được đề cập tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Văn phòng Chính phủ phát đi.

Trước đó, chiều tối 30/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và lãnh đạo 4 tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên về việc sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang.

Theo Bộ Công Thương, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho bồi thường di dân, tái định cư Nhà máy thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hạch toán tăng giá trị tài sản cố định hình thành từ đầu tư 2 dự án này, đồng thời bổ sung vốn chủ sở hữu lên 19.100 tỷ đồng.

Trong khi đó, thực hiện nhiệm vụ phát triển năng lượng, các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên đã tổ chức di dân, lấy mặt bằng để EVN xây dựng các nhà máy thủy điện trọng điểm của quốc gia trên địa bàn.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tái định cư cho đồng bào dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư, các địa phương này đều đề nghị Chính phủ sử dụng một phần khấu hao trích từ nguồn vốn ngân sách cấp cho bồi thường di dân, tái định cư Nhà máy thủy điện Sơn La và Tuyên Quang để triển khai các dự án.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng 3.600 tỷ đồng vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của EVN để hỗ trợ:

- Tỉnh Sơn La 1.100 tỷ đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La) tỉnh Sơn La.

- Tỉnh Hòa Bình 1.136 tỷ đồng thực hiện các dự án: di dân tái định cư (316 tỷ đồng), hỗ trợ phát triển sản xuất (160 tỷ đồng) và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (660 tỷ đồng) thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình.

- Tỉnh Điện Biên 426 tỷ đồng thực hiện các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Tỉnh Tuyên Quang 938 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng, số vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang còn lại, EVN quản lý, sử dụng theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của EVN.

Về phương án bố trí nguồn vốn, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn EVN nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp số chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu của EVN với mức vốn điều lệ quy định tại Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ tương ứng với số kinh phí nêu trên để hỗ trợ các địa phương.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Điện Biên rà soát, xác định cụ thể mức vốn đầu tư của từng dự án và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng hiện hành.

“Rà soát, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cân đối, bố trí số vốn còn thiếu của các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang khác theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật ngân sách nhà nước”,  Thông báo kết luận nêu rõ./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan