Cập nhật ngày 14/02/2019 - 16:14:06

           

Dư hơn 3.500 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

- Cụ thể, theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý IV năm 2018 (hết ngày 31/12/2018) là hơn 3.504 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong năm 2018.

Theo đó, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/12/2017 là hơn 5.105 tỷ đồng. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý I năm 2018 (đến hết ngày 31/3/2018) là hơn 4.526 tỷ đồng; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý II năm 2018 (đến hết ngày 30/6/2018) là hơn 3.812 tỷ đồng; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý III năm 2018 (đến hết ngày 30/9/2018) là hơn 3.039 tỷ đồng. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý IV năm 2018 (đến hết ngày 31/12/2018) là hơn 3.504 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong Quý IV năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là hơn 2.104 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong Quý IV năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là hơn 1.642 tỷ đồng.

 Quý IV năm 2018, Quỹ bình ổn giá xăng dầu sử dụng hơn 1.642 tỷ đồng

Bộ Tài chính cũng cho biết, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu dương trong Quý IV năm 2018 là 3,577 tỷ đồng; còn lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm trong Quý IV năm 2018 là 87 triệu đồng.

Trong đợt điều chỉnh gần nhất ngày 31/1/2019 vừa qua, mặt hàng xăng, dầu trong nước được giữ ổn định giá sau khi áp dụng quỹ bình ổn. 

Hiện tại, mức trích lập quỹ bình ổn với xăng E5 RON92 là 0 đồng/lít; xăng RON95 là 300 đồng/lít; dầu diesel là 300 đồng/lít; dầu hỏa là 300 đồng/lít và dầu mazút là 300 đồng/kg.

Trong khi đó, mức chi sử dụng quỹ với xăng E5 RON92 là 1.673 đồng/lít; xăng RON95 là 825 đồng/lít; dầu diesel là 1.003 đồng/lít; dầu hỏa là 652 đồng/lít và dầu mazút là 1.196 đồng/kg./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan