Cập nhật ngày 07/02/2020 - 14:35:00

           

Tháng đầu năm, tổng thu NSNN tăng 4,8% so với cùng kỳ

- Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ và thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước tháng 1/2020 của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu NSNN tháng 01/2020 ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán, tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2019.

Thu các loại phí, lệ phí giảm 3,8% so cùng kỳ năm 2019

Cơ quan tài chính quốc gia cho hay, thu nội địa ước đạt 146,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 11,7% dự toán, xấp xỉ cùng kỳ năm 2019; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13% dự toán, tăng 7,8%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 13,8% dự toán, tăng 7,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 11% dự toán, tăng 13,8%; thuế bảo vệ môi trường đạt 8,3% dự toán, tăng 74,8%; các loại phí, lệ phí đạt 9,9% dự toán, giảm 3,8% so cùng kỳ năm 2019.

Thu từ dầu thô ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán, tăng 33,7% so cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do phát sinh thu từ nguồn kết dư chi phí năm 2019 của liên doanh Vietsopetro (2,7 nghìn tỷ đồng). Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 12/2019 đến nay có xu hướng tăng; giá dầu Việt Nam thanh toán tháng 1 bình quân đạt khoảng 68 USD/thùng, cao hơn 8 USD/thùng so giá dự toán, sản lượng ước đạt 0,78 triệu tấn, bằng 8,6% kế hoạch.

Thu từ XNK ước đạt 22 nghìn tỷ đồng

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 6,5% dự toán, giảm 34,8% so cùng kỳ năm 2019, do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 01 ước giảm 15,1% so với tháng 12/2019 và giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (7 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% dự toán.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2020 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 5,6% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng để vui đón Tết Canh Tý 2020; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 7,75 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2020 và 37,56 nghìn hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Tiến độ chi đầu tư phát triển đạt thấp

Riêng chi đầu tư phát triển, do trong tháng 1/2020, các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2019 (ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đến hết tháng 01/2020 đạt 73%-75% dự toán); đồng thời, đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi tháng 1/2020 đạt thấp (xấp xỉ 1% dự toán).

Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Mặc dù tiến độ chi đầu tư phát triển tháng 1 đạt thấp, để đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công, trong tháng 1, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 28,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,7 năm, lãi suất bình quân 3,27%/năm (năm 2019 kỳ hạn bình quân là 13,44 năm, lãi suất bình quân là 4,51%/năm).

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 9.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để nhận nợ năm 2020 với Bảo hiểm xã hội Việt Nam khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 trở về trước và chi trả lãi đối với thời gian chưa nhận nợ theo đúng Nghị quyết của Quốc hội./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan