Cập nhật ngày 13/03/2020 - 19:56:03

           

Các chi cục thuế cần thành lập đội phản ứng nhanh để hỗ trợ cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

- Đó là một trong những chỉ đạo của Tổng cục Thuế đối với cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công văn số 896/TCT-DNNCN, ngày 03/03/2020 về việc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể: Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các bộ phận liên quan, các chi cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh lập hồ sơ gửi thủ trưởng cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế (nếu có nhu cầu).

Ngoài ra, công văn cũng nêu rõ các cục thuế phải căn cứ vào tình hình thực tế tác động của dịch bệnh đến thị trường cung cầu, mức độ sụt giảm doanh thu và cung dứng dịch vụ hàng hóa của cá nhân kinh doanh đối với người bị ảnh hưởng bị dịch bệnh, trường hợp qua số liệu xác minh, kiểm tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán thì cơ quan Thuế phải kịp thời xác định lại doanh thu khoán cho cá nhân kinh doanh.

Đối với các cá nhân kinh doanh lẻ có đơn xin giảm thuế khoán do có thay đổi doanh thu do tác động của dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế yêu cầu các chi cục thuế phải thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, rút ngắn thời gian xử lý đối với hồ sơ giảm thuế của cá nhân kinh doanh.

Đặc biệt, đối với trung tâm thương mại, các chợ, có đơn xin giảm thuế tập thể, các chi cục thuế phải thông qua công tác quản lý, khảo sát doanh thu theo từng ngành nghề, xin ý kiến tư vấn thuế của hội đồng tư vấn thuế, ban quản lý chợ để thực hiện theo đúng thực tế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chủ động tham mưu với UBND tỉnh, thành phố để yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp trong quá trình triển khai công tác quản lý thuế. Đồng thời, các cục thuế cần chỉ đạo các bộ phận có liên quan tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, vận động cá nhân kinh doanh ổn định và an tâm kinh doanh, tránh gây bức xúc cho người nộp thuế, đảm bảo ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, các chi cục thuế cần thành lập các đội phản ứng nhanh để nắm bắt, tổng hợp, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế nhằm giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng, bù đắp giảm sút kinh tế do dịch bệnh.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, vận động cá nhân kinh doanh ổn định và an tâm kinh doanh, tránh gây bức xúc cho người nộp thuế, tạo môi trường phát triển kinh tế thuận lợi nhằm giảm thiểu tác động, ảnh hưởng, bù đắp giảm sút kinh tế cho dịch bệnh./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan