(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Trương Thị Xuân Đào, Trần Vinh, Lê Ngọc Trâm Anh

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng