Cập nhật ngày 05/02/2015 - 20:46:22

           

Tháng 1/2015: Bội chi ngân sách ước đạt 13,3 nghìn tỷ đồng

- Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặc dù thu ngân sách đạt được những kết quả khả quan, song trong tháng 1/2015, bội chi ngân sách ước đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bội chi ngân sách đó là để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã chủ động tạm cấp kinh phí tháng 1/2015 cho các đơn vị đang trong thời gian chờ phân bổ dự toán; thực hiện chi trả trước tiền lương hưu và các khoản trợ cấp đến hết tháng 2/2015 tạo điều kiện cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội vui đón Tết cổ truyền.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt 81,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó: Thu nội địa: ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% dự toán, cao hơn yêu cầu tiến độ thu bình quân 1 tháng theo dự toán (khoảng 8,3%), tăng 10,9% so với tháng 1/2014. Riêng thu nội địa trừ đất ước đạt 58,6 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, hầu hết các khoản thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, thu từ kinh tế quốc doanh đạt 9,3% dự toán, tăng 18% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,2% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 11,2% dự toán, tăng 6,8% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, cũng có một số khoản thu chưa đạt yêu cầu theo tiến độ dự toán, chủ yếu là các khoản thu nhỏ, số thu không ổn định hoặc chưa đến kỳ kê khai nộp ngân sách, như: thu phí, lệ phí đạt 6,3%; thuế bảo vệ môi trường đạt 7,7%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 3,8%; thu tại xã đạt 6,9%...

Đạt được kết quả nêu trên chủ yếu do kinh tế những tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cụ thể là: GDP quý 4/2014 tăng 6,96%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 1/2015 tăng 17,5%, tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%, kim ngạch xuất khẩu tăng 9,7%, kim ngạch nhập khẩu tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2014; Hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đạt kết quả khả quan đã tạo thêm nguồn thu cho NSNN, như: Thuế TNDN của Tập đoàn Bưu chính viễn thông quân đội nộp NSNN tháng 1/2015 ước 2.000 tỷ đồng, tăng 96% so cùng kỳ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ước 343 tỷ đồng, tăng 50%... Thu từ dầu thô: ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán, giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2014. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 6,9% dự toán, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2014 (tổng số thu ước đạt 20 nghìn tỷ đồng, bằng 7,7% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8 nghìn tỷ đồng).

Tổng chi NSNN tháng 1/2015 ước đạt 94,6 nghìn tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán. Trong đó tập trung đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, chi trả nợ. Riêng chi đầu tư XDCB, do đang trong thời gian phân bổ, thông báo vốn cho các chủ đầu tư, nên tiến độ thực hiện có chậm hơn mức bình quân chung (ước đạt 7,3% dự toán), chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, đê điều và một số dự án quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan