Cập nhật ngày 02/03/2015 - 21:43:33

           

Thúc đẩy, phát triển thị trường chứng khoán thời gian tới: Thế nào?

- "Phải làm sao đó thúc đẩy khơi thông hoạt động huy động vốn, cũng như là dòng chảy của vốn tài chính, vốn tiền tệ, để làm cho hoạt động của thị trường có chất lượng tốt hơn?”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà trăn trở.

Phát biểu tại phiên họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ ngày 02/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà thừa nhận, thị trường chứng khoán còn những hạn chế nhất định trong việc đa dạng hóa sản phẩm. Các vấn đề về chất lượng, dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp cũng còn có những điểm phải khắc phục.

“Đặc biệt, phải làm sao đó thúc đẩy khơi thông hoạt động huy động vốn, cũng như là dòng chảy của vốn tài chính, vốn tiền tệ, để làm cho hoạt động của thị trường có chất lượng tốt hơn?”, Thứ trưởng trăn trở.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên giao dịch đầu năm Ất Mùi,  buổi gặp mặt đầu năm đó, Bộ Tài chính đã đề xuất những giải pháp, định hướng lớn trong việc phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2015 cũng như một số năm tiếp theo như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật liên quan tới hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, trực tiếp là Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

“Trong đó nhóm vấn đề như phát hành cổ phiếu của các công ty đại chúng, vấn đề tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, và một số nội dung khác sẽ được đưa vào Nghị định sửa đổi Nghị định 58 này”, Thứ trưởng Hà chỉ rõ.

Văn bản thứ 2 cũng rất quan trọng là Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh. Hiện nay, Nghị định này đã được lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

Bên cạnh đó, dự kiến ban hành Nghị định về phát triển hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện. “Để làm sao tăng cường thêm các nhà đầu tư có tổ chức, huy động thêm nguồn vốn dài hạn, đồng thời góp phần vào kênh an sinh xã hội để đảm bảo cho an sinh xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới”, Thứ trưởng nói.

Thứ hai, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu lại thị trường chứng khoán với nhiều nội dung quan trọng.

- Đầu tiên là tái cơ cấu hàng hóa trên thị trường, gắn với đó là tái cơ cấu hệ thống giao dịch, bao gồm hệ thống giao dịch cổ phiếu, giao dịch trái phiếu, và thị trường chứng khoán phái sinh.

- Tái cơ cấu các Sở Giao dịch Chứng khoán, theo hướng hợp nhất hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hình thành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, từ đó sẽ sắp xếp lại hệ thống giao dịch của thị trường, tăng cường công tác quản trị, công khai minh bạch.

- Tái cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, theo hướng phát triển nhà đầu tư có tổ chức như quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí tự nguyện, tạo nền tảng cho hoạt động của thị trường.

Tiếp tục tái cơ cấu lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Sau 2 năm thực hiện tái cơ cấu, số lượng công ty chứng khoán đã giảm từ trên 100 xuống còn 80 công ty, nâng cao năng lực về tài chính và quản trị của các công ty chứng khoán.

Thứ ba, kết gắn giữa công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp không phải là ngành nghề kinh doanh chính, kết hợp với việc niêm yết và đăng ký trên thị trường chứng khoán.

Trên cơ sở Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế này, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn về đối tượng, về trình tự thủ tục và cách thức triển khai. Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể kết gắn hoạt động này cho tốt, một mặt nâng cao hiệu quả của công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện có hàng hóa mới, có chất lượng tốt cho thị trường, tạo môi trường cho các nhà đầu tư sau khi mua cổ phiếu cổ phần hóa có nơi giao dịch đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ tư, mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó. có nhóm các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo tinh thần cam kết WTO, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu đến 100% cổ phần tại các công ty chứng khoán và quản lý quỹ.

“Riêng đối với công ty niêm yết, sẽ chia ra làm các nhóm. Trong đó có nhóm theo quy định pháp luật thì nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia, có nhóm thì thực hiện theo luật chuyên ngành, ví dụ như Luật Tổ chức tín dụng, có nhóm thực hiện theo cam kết WTO. Đối với các nhóm còn lại, sẽ mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán theo lộ trình”, Thứ trưởng Hà nói.

Thứ năm, kết hợp giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ, tạo ra một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tạo điều kiện cho nền kinh tế của nước ta cũng như thị trường tài chính, thị trường chứng khoán phát triển.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh các giải pháp về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm một cách công bằng, minh bạch để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan