Cập nhật ngày 05/03/2015 - 23:53:34

           

Bội chi NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 20,3 nghìn tỷ đồng

- Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2015, bội chi ngân sách nhà nước ước đạt 20,3 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 9% dự toán năm.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, đã phát hành 40,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, bằng 14,7% nhiệm vụ năm 2015.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 2 ước đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 151,87 nghìn tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ bằng 57,1% số thu tháng 1, luỹ kế thu 2 tháng đạt 117,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2014 (riêng thu nội địa trừ đất tăng 22,2%).

Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16%), trong đó 18 địa phương thu đạt trên 20% dự toán; 55/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 8 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu về dầu thô ước 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,5% dự toán, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2014.

 Theo Bộ Tài chính, việc giá dầu thô trên thế giới giảm liên tục khiến nguồn thu giảm mạnh. Tuy nhiên, cho đến giữa tháng 2/2015, đà giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới đã cơ bản dừng lại và bước đầu được cải thiện, song chưa thật chắc chắn; mức giá hiện dao động trong khoảng 49- 54 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thô của Việt Nam 2 tháng đầu năm bình quân đạt khoảng 57,5 USD/thùng, giảm 42,5 USD/thùng so với dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 2,43 triệu tấn, bằng 16,5% kế hoạch.  

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 2 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 73% mức thực hiện tháng trước, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 giảm so với tháng trước.

Luỹ kế thu 2 tháng đạt 37,9 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (15,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 22,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 2, tổng chi NSNN ước 77,6 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 172,2 nghìn tỷ đồng, bằng 15% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 14,4% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ; chi trả nợ và viện trợ đạt 17,4% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 15,4% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 2 và 2 tháng đầu năm, các nhiệm vụ chi ngân sách đều được đảm bảo theo đúng tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai...

 Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán nên chỉ có một số dự án quan trọng vẫn tổ chức thi công trong dịp Tết để đảm bảo tiến độ, vì thế số thanh toán đạt thấp (14,5% dự toán), trong đó chủ yếu tập trung cấp ứng vốn cho dự án thuộc kế hoạch năm 2015 và tiếp tục thanh toán cho khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành trong kế hoạch năm 2014 chuyển sang./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan