Cập nhật ngày 27/07/2018 - 18:01:32

           

Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về ĐKDN đang lưu giữ hồ sơ của hơn 1,5 triệu DN

- Đây cũng là nguồn thông tin đáng tin cậy trong hoạch định chính sách, điều hành kinh tế vĩ mô và là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia để triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Đó là thông tin được Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Cơ quan này cho biết, ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bao gồm 6 cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tại Kỳ họp 4, Quốc hội XIV, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá, trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia theo danh mục tại Quyết định 714/QĐ-TTg nói trên, chỉ có Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã đi vào vận hành, là kho dữ liệu có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp.

Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là nơi duy nhất tập hợp dữ liệu gốc về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014

Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được bắt đầu triển khai thiết kế, xây dựng vào giữa năm 2009 và đến cuối năm 2010, thì cơ bản hoàn thành.   Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hệ thống.

Song song với việc xây dựng Hệ thống, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng được xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Cải cách Đăng ký Kinh doanh Quốc gia trên cơ sở hợp nhất dữ liệu rời rạc từ 63 địa phương trên cả nước.

Đến hết năm 2010, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng cơ bản hoàn thành quá trình chuyển đổi dữ liệu của hơn 700 nghìn doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc từ 63 cơ sở dữ liệu tại các địa phương, trở thành kho dữ liệu chứa đựng thông tin của những doanh nghiệp đã đăng ký thành lập và là hợp phần cốt lõi của Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc cập nhật thông tin liên tục theo thời gian ở 63 tỉnh/thành phố vào Cơ sở Dữ liệu Quốc gia và hoạt động kết nối, chia sẻ, đối soát thường xuyên với cơ sở dữ liệu của ngành thuế cho phép nắm bắt được thông tin cập nhật hàng ngày về tình hình đăng ký doanh nghiệp trên cả nước (bao gồm: doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, tạm ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động); đồng thời là cơ sở để thực hiện hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong một quy trình đăng ký doanh nghiệp duy nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí gia nhập thị trường.

Hiện nay, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện đang lưu trữ dữ liệu của hơn 1,5 triệu doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc trên cả nước đã đăng ký thành lập, là nơi duy nhất tập hợp dữ liệu gốc về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Bên cạnh đó, từ nhiều năm nay, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu báo cáo, tổng hợp của Cổng Thông tin Chính phủ để cập nhật tình hình về đăng ký doanh nghiệp hàng tháng; cung cấp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp cho các địa phương, như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh… dưới dạng CSV (giá trị phân tách bằng dấu phẩy) thông qua giao thức FTP (giao thức truyền tập tin) được cập nhật tự động. Thời gian tới, khi các bên, như: bảo hiểm xã hội, lao động sẵn sàng về hạ tầng và dữ liệu, cơ sở dữ liệu này có thể kết nối liên thông, chia sẻ thông tin về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động và đăng ký bảo hiểm xã hội, nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian khởi sự doanh nghiệp.

Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, hiện nay Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã đáp ứng việc truy cập để kết nối và trao đổi, tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp cho tất cả các tổ chức, người dân có nhu cầu theo hướng tiếp cận nhanh hơn, dễ dàng hơn, với các thông tin pháp lý về doanh nghiệp thông qua một đầu mối thông tin duy nhất và có giá trị pháp lý, thay thế phương thức tiếp cận thông tin truyền thống là cơ chế “xin - cho”.

Các sản phẩm dịch vụ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác, kinh doanh của doanh nghiệp, giúp các cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận và quản lý khách hàng tốt hơn, mở rộng thị trường, tìm hiểu định hướng, xu hướng kinh tế thị trường, hạn chế các rủi ro trong giao dịch thương mại, dân sự, tổng hợp báo cáo... Đồng thời, nâng cao sự giám sát của toàn xã hội đối với cộng đồng doanh nghiệp và hướng tới sự minh bạch của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. 

Như vậy, sau một thời gian rất ngắn, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã khẳng định được vai trò quan trọng là một trong những cơ sở dữ liệu chứa đựng thông tin hữu ích cho công tác quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực. Đây cũng là nguồn thông tin đáng tin cậy trong hoạch định chính sách, điều hành kinh tế vĩ mô và là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia để triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan