Cẩm nang về chuyển đổi kép cho doanh nghiệp

Báo cáo Thúc đẩy Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, là ấn phẩm thường niên hàng năm trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do Cục Phát triển doanh nghiệp chủ trì. Với sự hỗ trợ của chính phủ Đức thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ, báo cáo năm 2023 tập trung vào “Chuyển đổi kép” – chuyển đổi số song song với chuyển đổi xanh, cung cấp bức tranh tổng thể và cập nhật về tình hình chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nhiều góc nhìn đa chiều về xu hướng chuyển đổi kép, từ đó có thêm những thông tin hữu ích để quyết tâm hơn trong hành trình đổi mới và cải tiến doanh nghiệp nhằm đạt được những thành công bền vững.

Báo cáo
Lễ công bố Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh"

Ngoài ra, báo cáo cũng tiếp tục công bố các số liệu thường niên về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp và những nỗ lực của Chính phủ, cũng như các tổ chức quốc tế để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tại Việt Nam trong năm vừa qua.

Phát biểu khai mạc tại buổi công bố báo cáo, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ấn phẩm Báo cáo thường niên chuyển đổi số năm 2023 cung cấp bức tranh tổng thể và cập nhật về tình hình chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nhiều góc nhìn đa chiều về xu hướng chuyển đổi kép, một xu hướng đang được các doanh nghiệp trên thế giới thực hiện trong quá trình chuyển đổi số. “Báo cáo thường niên chuyển đổi số năm 2023 này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích, những bài học kinh nghiệp về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh giúp cho cộng đồng doanh nghiệp để họ sẽ có những lựa chọn đúng đắn trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời cũng đưa ra những góc nhìn mới để các bộ, ngành và địa phương tiếp cận trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp”, ông Trung nhấn mạnh.

Trong giai đoạn 2021-2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đầu mối là Cục Phát triển doanh nghiệp) đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội, các tổ chức trong nước và quốc tế triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vào phổ cập, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, các doanh nghiệp đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về sự cần thiết của chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ số và tiến tới chuyển đổi số ở phạm vi rộng và đồng bộ hơn.

Báo cáo
Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có nhiều hoạt động cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức, đào tạo, tư vấn xây dựng lộ trình, tư vấn triển khai, xây dựng các công cụ hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ trong sản xuất, quản trị, kinh doanh với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như: GIZ, USAID, JICA… Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng các báo cáo chuyên ngành và báo cáo thường niên về chuyển đổi số để kịp thời cập nhật các kiến thức, các xu thế mới về chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Theo đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp, trong thời gian vừa qua, tác động của các vấn đề toàn cầu như: biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn tài nguyên môi trường đã gây ra nhiều trở ngại cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Điều này đã tạo ra động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi sang mô hình kinh doanh mang tính bền vững. Cùng với xu thế phát triển đó, việc kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh, hay còn gọi là “Chuyển đổi kép”, không chỉ đảm bảo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Nắm bắt được xu hướng tất yếu này, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: “chuyển đổi xanh cùng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam để phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh”. Trên cơ sở đó, Cục Phát triển doanh nghiệp đã cùng các chuyên gia khảo sát, phân tích và xây dựng Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2023 với chủ đề: “Thúc đẩy Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh”, đây là ấn phẩm thường niên, nhằm cung cấp thông tin và xu hướng để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số đúng hướng và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Báo cáo
Ông Dennis Quennet, Giám đốc Phát triển Kinh tế Bền vững tại GIZ Việt Nam phát biểu tại Lễ công bố Báo cáo

Ông Dennis Quennet, Giám đốc Phát triển Kinh tế Bền vững tại GIZ Việt Nam cho biết: “Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Hợp tác Việt-Đức nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. Sự hỗ trợ của chúng tôi trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không dừng lại ở buổi hội thảo công bố báo cáo ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp, xây dựng khối kinh tế tư nhân vững mạnh, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt điều chỉnh để đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường châu Âu và quốc tế.”

4 điểm nổi bật của Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2023

Thứ nhất, về xu hướng chuyển đổi kép trên thế giới, Báo cáo đề cập thuật ngữ "Chuyển đổi kép" - xu hướng chuyển đổi số kết hợp chuyển đổi xanh trở nên ngày càng quan trọng với các sáng kiến xoay quanh 3 trụ cột chính: Tăng năng suất và hiệu quả kinh tế một cách bền vững; tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm thiểu hoặc loại bỏ tối đa lượng khí thải nhà kính. Tại Việt Nam, công nghệ số và chuyển đổi số cũng được kỳ vọng là động lực thúc đẩy sự thành công của việc chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh. "Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050" và “Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” đề ra các mục tiêu: Giảm thiểu cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Thứ hai, Báo cáo phân tích mức độ sẵn sàng (MĐSS) của các doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa) năm 2023, khía cạnh về Định hướng chiến lược được ghi nhận có MĐSS chuyển đổi số cao nhất thể hiện việc các doanh nghiệp đang tích cực, chủ động tìm hiểu, cập nhật, tiếp cận các xu hướng, giải pháp và sáng kiến công nghệ để ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp. Sự hạn chế trong việc chuẩn hóa hệ thống quy trình, chính sách hoạt động, khả năng thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu, kết nối hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, cũng như nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa dẫn tới MĐSS chuyển đổi của các khía cạnh Chuỗi cung ứng và Hệ thống công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu hiện ở ngưỡng thấp nhất trong 7 khía cạnh.

Thứ ba, Báo cáo chỉ ra rằng kết quả đánh giá MĐSS ghi nhận sự cải thiện đáng kể về điểm, đều đạt ngưỡng điểm trên trung bình (> 2,5) với mức tăng từ 0,7 – 1,4 điểm so với năm trước. Điều này cho thấy, doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực đều đã và đang nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chuyển đổi số, chủ động tích hợp các mục tiêu chuyển đổi số vào chiến lược phát triển của mình, cũng như tăng cường nguồn lực cần thiết, đặc biệt nhân sự lãnh đạo hoặc đầu tư nhiều hơn vào những dự án chuyển đổi số. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy, doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề đều đã sẵn sàng cho bước tiến chuyển đổi số mang tính đột phá và toàn diện này.

Thứ tư, báo cáo cũng chỉ ra rằng, các doanh nghiệp dù có đủ nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số, nhưng lại khó có thể tự mình thực hiện quá trình thay đổi mang tính toàn diện này. Vì vậy, việc có những chính sách, chương trình hỗ trợ, tư vấn về lộ trình chuyển đổi số, hỗ trợ ứng dụng giải pháp chuyển đổi số phù hợp là thực sự cần thiết để doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn tiếp theo. Báo cáo được đăng tải·trên Cổng thông tin https://digital.business.gov.vn, cung cấp thông tin tham khảo quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, cũng như doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân quan tâm./.