Các dự án của TKV góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã báo cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, TKV đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào vận hành thương mại 2 dự án tại tỉnh Lâm Đồng gồm: Dự án Tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng và Dự án Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh
Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Tiến Mạnh báo cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Dự án Tổ hợp bauxite - Nhôm Lâm Đồng có công suất 650.000 tấn alumin/năm với tổng mức đầu tư 15.414 tỷ đồng, được đưa vào vận hành thương mại từ ngày 01/10/2013. Sản phẩm alumin của Dự án có chất lượng cao, được xuất khẩu đi các nước: Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản... Lũy kế đến ngày 31/3/2024, Dự án đã sản xuất được 6,95 triệu tấn alumin quy đổi, nộp ngân sách 5.315 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động với thu nhập hiện nay trên 16 triệu đồng/người/tháng. Đối với quý I/2024, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã sản xuất 185.800 tấn alumin, đạt 28,6%% kế hoạch năm 2024, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023; tổng doanh thu là: 933,7 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến: 10,2 tỷ đồng, đạt 28,4% kế hoạch năm 2024, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với Dự án Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5: Dự án có công suất 150MW; tổng mức đầu tư 6.100 tỷ đồng, được đưa vào vận hành thương mại từ năm 2016. Lũy kế đến ngày 31/3/2024, Dự án đã sản xuất được 5,39 tỷ kWh điện, nộp ngân sách 1.212 tỷ đồng.

Hai Dự án đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Mặt khác, trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn và các đơn vị đã luôn quan tâm hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch Covid-19... thông qua việc ủng hộ kinh phí từ khi xây dựng các dự án đến nay với tổng số tiền trên 320 tỷ đồng.

Giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn

Cũng tại buổi làm việc, ông Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV có ý kiến với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng một số nội dung liên quan đến Đề án phát triển tổng thể lĩnh vực bauxite - alumin - nhôm của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến nay, TKV đã hoàn thành công tác xây dựng đề án và đã báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo nội dung Đề án, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trước năm 2030, TKV sẽ tập trung triển khai 2 đề án thăm dò và 2 dự án bauxite - alumin với tổng vốn đầu tư dự kiến 35.752 tỷ đồng để phục vụ mở rộng nâng công suất Tổ hợp alumin Tân Rai lên khoảng 2,0 triệu tấn alumin/năm. TKV tiếp tục đầu tư phát triển các dự án bauxite - alumin - nhôm mới tại các khu vực Tây Nguyên (ưu tiên tại tỉnh Lâm Đồng) để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân phát biểu tại buổi làm việc

Để thực hiện được nội dung này, ông Ngô Hoàng Ngân đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ TKV tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt giải quyết triệt để các vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất do Công ty TNHH Vĩnh Tiến và Công ty TNHH giống Vĩnh Lộc quản lý, nhằm có đủ diện tích khai thác quặng bauxite cung cấp nguyên liệu cho nhà máy alumin Tân Rai hoạt động ổn định, liên tục, đảm bảo không làm gián đoạn sản xuất; đồng thời có các kiến nghị liên quan công tác tái định canh, tái định cư; liên quan đến phương án sử dụng đất sau khai thác quặng bauxite tại mỏ Tây Tân Rai.

Ông Nguyễn Thái Học - quyền Bí Thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng luôn trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn đối với địa phương. Mong rằng từ buổi làm việc hôm nay sẽ mở thêm cơ hội mới trong quan hệ giữa Tập đoàn với tỉnh Lâm Đồng; trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cũng như mở ra một giai đoạn phát triển mới cho huyện Bảo Lâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh
Ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, địa phương sẽ phối hợp với TKV giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị

Ông Nguyễn Thái Học giao nhiệm vụ cho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm phối hợp chặt chẽ với Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV và Ban Quản lý Dự án tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Liên quan đến chủ trương xây dựng Nhà máy điện phân Nhôm và nâng công suất dây chuyền nhà máy alumin tại huyện Bảo Lâm, quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là vấn đề địa phương quan tâm để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho Tỉnh. Do đó, địa phương sẽ quyết tâm nhanh chóng cùng TKV triển khai thực hiện và yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng phối hợp triển khai chủ trương này./.