Cập nhật ngày 29/09/2018 - 09:05:01

           

Cả nước có hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9

- Theo thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong tháng 9/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.163 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 84.783 tỷ đồng, giảm 21,4% về số doanh nghiệp và giảm 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cũng cho biết, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp tăng, nhưng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới lại giảm so với tháng trước. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 0,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 85.052 lao động, giảm 23,5% so với tháng trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, cả nước có 96.611 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 963.411 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, nếu tính riêng trong Quý III/2018, thì cả nước có 32.080 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 15% so với Quý II/2018 và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 10,0 tỷ đồng, tăng 3,8%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng qua là 819.742 lao động, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước. 

So sánh tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm từ năm 2014-2018 cho thấy, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong 9 tháng đầu năm liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2018 nhưng có xu hướng tăng chậm lại kể từ năm 2017; số lao động đăng ký có xu hướng giảm kể từ năm 2015 đến nay (Biểu đồ).

Biểu đồ: So sánh tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm (Từ năm 2014-2018)


Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

Theo vùng lãnh thổ, trong số 06 vùng lãnh thổ trên cả nước, chỉ có 03 vùng có tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới khả quan với biến động cùng tăng về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký, đó là: Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Đồng bằng sông Cửu Long; Đồng bằng sông Hồng. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên có số lượng doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký đều giảm.

Riêng vùng Đông Nam Bộ vẫn có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp  mới (tăng 4%), tuy nhiên, giảm về số vốn đăng ký (giảm 5,7%), đây là lần đầu tiên vùng này có sự suy giảm về vốn đăng ký mới kể từ năm 2015 đến nay. Tuy vậy, hiện nay, Đông Nam Bộ vẫn đứng đầu về số vốn đăng ký của doanh nghiệp mới với 437.412 tỷ đồng, chiếm 45,4% của cả nước (Bảng).

Bảng: Tình hình doanh nghiệp thành lập mới, vốn và lao động theo vùng lãnh thổ


Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân, cao nhất cả nước là vùng Đông Nam Bộ đạt 10,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long cùng đạt 10 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tây Nguyên thấp nhất với 6,6 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 9 tháng qua số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tập trung nhiều nhất ở các ngành, như: bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy; xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo.

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng về số doanh nghiệp cho thấy, ngành bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất có 33.152 doanh nghiệp, chiếm 34,3% so với cả nước, nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp thành lập mới của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2017, thì ngành kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 41,6%. Tuy nhiên, tính riêng trong Quý III/2018, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở tất cả các ngành, nghề đều giảm so với Quý II/2018.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước cũng có 22.897 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017. 

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, trong 9 tháng qua cả nước có 23.053 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong Quý III/2018 có 5.069 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giảm 12% so với Quý II/2018 và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2018 có 50.050 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong Quý III/2018 có 15.231 doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 43% so với Quý II/2018.

Về số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng qua, cả nước có 11.536 doanh nghiệp, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong Quý III/2018 có 4.907 doanh nghiệp giải thể, tăng 48,3% so với Quý II/2018 và tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cũng cho thấy, số doanh nghiệp giải thể chủ yếu là ở những vùng, như: vùng Đông Nam Bộ có 3.810 doanh nghiệp; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 2.834 doanh nghiệp; Đồng bằng sông Hồng có 2.262 doanh nghiệp giải thể.

Còn theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp giải thể tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế, như: bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 4.354 doanh nghiệp, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.609 doanh nghiệp, tăng 43,0%; xây dựng có 1330 doanh nghiệp, tăng 40,04%./.

Hồng Ánh
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan