Cập nhật ngày 12/12/2019 - 10:46:15

           

Sắp diễn ra Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững”

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Hanns Seidel Foundation sẽ tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững” tại Hà Nội vào ngày 17/12/2019.

Sản xuất và tiêu dùng bền vững là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, trong đó, Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được triển khai từ năm 2009.

 Sau 10 năm triển khai tích cực, các dự án thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp công nghiệp thông qua các chương trình của Chính phủ và với sự hỗ trợ của đối tác phát triển, hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam đã được tiếp cận với dự án sản xuất sạch hơn và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn sử dụng máy móc, dây chuyền sản xuất với công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Hanns Seidel Foundation, tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững” tại Hà Nội, vào ngày 17/12/2019.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về lợi ích của sản xuất và tiêu dùng bền vững, đồng thời tăng cường vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Hội thảo cũng sẽ tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận về các rào cản, thách thức và giải pháp khuyến khích doanh nghiệp thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững trong thời gian tới.

Mọi thông tin xin liên hệ chị Trần Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Chuyên đề - Sự kiện, Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Điện thoại: 0983720868; địa chỉ email: tongquankinhte@gmail.com./.

LV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan