Cập nhật ngày 03/04/2015 - 18:07:43

           

Thủ tướng chính thức có chỉ đạo về taxi Uber

- Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động kinh doanh của dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành (Uber) tại Việt Nam.

Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Uber hoạt động tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đầu tư do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/8/2014.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Uber chỉ ký hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Bộ sẽ chỉ đạo Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra định kỳ và đột xuất về hoạt động của Uber; trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị, các bộ, cơ quan: Tài chính (quản lý về nghĩa vụ thuế, tài chính), Công Thương (quản lý về thương mại điện tử), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (quản lý về thanh toán quốc tế) và UBND TP. Hồ Chí Minh (quản lý về cấp giấy chứng nhận đầu tư) nhằm tạo điều kiện cho Uber hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và cạnh tranh lành mạnh...

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông vận tải nêu trên; đồng thời, yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của mình.

Đối với kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cho Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh biết.

Thời gian qua, các phương tiện thông tin đã phản ánh nhiều về hoạt động của dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành (Uber), trong đó đáng chú ý là hình thức vận tải hành khách giống như taxi này đang được xem là bất hợp pháp tại Việt Nam vì pháp luật chưa qua định, từ đó nảy sinh nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến hoạt động của taxi truyền thống vốn chịu nhiều quy định nghiêm ngặt của pháp luật cũng như làm nghĩa vụ thuế đấy đủ với Nhà nước. Hiện nay, dịch vụ Uber vẫn đang hoạt động, chủ yếu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan