Cập nhật ngày 12/09/2017 - 23:26:43

           

Xem xét chuyển Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương thành CTCP

- Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét việc chuyển Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương thành công ty cổ phần sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xác định hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe và các ngành nghề tương tự có thuộc diện không thực hiện cổ phần hóa trong khái niệm "bệnh viện, trường học" hay không, theo chủ trương "cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học" nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ và các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 1/10/2017 để thống nhất triển khai, thực hiện chủ trương này của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét việc chuyển Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương thành công ty cổ phần sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo.

Trong danh mục doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp Cổ phần hóa giai đoạn giai đoạn 2017- 2020, Hải Dương sẽ chuyển Trung tâm Dạy nghề Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải thành Công ty cổ phần nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

Cũng trong giai đoạn này, toàn tỉnh có 6 công ty có vốn nhà nước là Công ty cổ phần cầu đường bộ, Giống cây trồng, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch, Công ty cổ phần quản lý đường thủy, Công ty cổ phần giao thông- môi trường và đô thị Chí Linh, Công ty TNHH MTV giống gia súc Hải Dương sẽ thực hiện kế hoạch thoái vốn, đến năm 2020 vốn nhà nước còn nắm giữ dưới 50%. Ngoài ra, có 4 công ty là Công ty cổ phần truyền hình cáp Hải Dương, Quản lý công trình đô thị, Công trình giao thông và Công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Dương thoái 100% vốn nhà nước.

Trước đó, giữa tháng 7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

1- Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi;

2- Thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo quy định./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan