Cập nhật ngày 25/07/2015 - 13:46:33

           

Thu ngân sách của Hải Dương tăng hơn 83% nhờ xuất - nhập khẩu

- Theo đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của Tỉnh tăng mạnh, 83,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đó là con số được thống kê trong Báo cáo tại kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

6 tháng đầu năm với nhiều tín hiệu khả quan

Trong lĩnh vực đầu tư, 6 tháng đầu năm Tỉnh có 447 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 113 DN so với cùng kỳ năm trước), số doanh nghiệp đăng ký xóa tên giảm so với cùng kỳ năm trước. Đến nay trên địa bàn Tỉnh có 7.853 doanh nghiệp hoạt động, với số vốn đăng ký 50.059,3 tỷ đồng.

Trong sản xuất công nghiệp của Tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 có mức tăng trưởng khá (IIP ước 6 tháng tăng 9,5%). Tỉnh đã hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp: Đại An (điều chỉnh lần thứ hai) 135,96 ha; Cộng Hòa 201,23 ha; Lai Vu 212,89 ha; Phân khu phía Đông Khu Công nghiệp Phú Thái 35,15 ha; Cẩm Điền - Lương Điền (giai đoạn 1) 149,31 ha. Từng bước chuyển nhượng Dự án hạ tầng Khu Công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền về chủ mới; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghiệp Lai Vu; triển khai xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền và Phân khu phía Đông Khu Công nghiệp Phú Thái, lập quy hoạch chi tiết và triển khai khảo sát lập quy hoạch Khu Công nghiệp Gia Lộc (diện tích 200 ha).

Giá trị sản xuất ngành xây dựng trong 6 tháng ước đạt 4.197 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình Phát triển đô thị thị xã Chí Linh, từng bước lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây không nung giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030.

Đặc biệt, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa có mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Tỉnh ước đạt 1,988 tỷ USD, bằng 47,5% kế hoạch năm, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu ước đạt 1,673 tỷ USD, bằng 40,8% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của Tỉnh tăng mạnh, 83,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động du lịch cũng có sự tăng trưởng, trong 6 tháng đầu năm Tỉnh đón và phục vụ khoảng hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 790 tỷ đồng, tăng 17 % so với cùng kỳ năm 2014.

Tiến độ thu ngân sách đạt khá so với dự toán và so với cùng thời điểm năm 2014. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh 6 tháng ước đạt 4.837,130 tỷ đồng, bằng 62,8% dự toán năm (cùng kỳ năm trước đạt 59,6% dự toán). Một số khoản thu có tỷ trọng lớn tăng khá, như: thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 32,3%; thu ngoài quốc doanh tăng 22%; thu tiền sử dụng đất tăng 2,9%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 83,8%...

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng ước đạt 4.659,594 tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Ngân sách địa phương đảm bảo kịp thời các khoản chi thường xuyên, chi thực hiện chính sách xã hội và một số khoản chi khác trên nguyên tắc điều hành chi chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ thiết yếu.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được Tỉnh chú trọng, trong đó, 6 tháng đầu năm 2015, toàn Tỉnh đã giải quyết việc làm tại chỗ và tạo chỗ làm mới cho 17.233 lao động, đạt 59,8% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động được 1.895 người, đạt 59,2% kế hoạch năm. Đã thẩm định được 121 dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền 2.569 triệu đồng, thu hút 119 lao động.

Nhiều việc phải làm trong 6 tháng cuối năm

Những tháng cuối năm 2015, Hải Dương sẽ từng bước thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư của Tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án, đặc biệt là vốn ngân sách. Điều hành chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện tốt các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại năm 2015. Tích cực hỗ trợ nông dân trong tiêu thụ sản phẩm vải thiều, rau quả ở thị trường trong và ngoài nước. Triển khai các đề án khuyến công, tổ chức thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước các cụm công nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Tỉnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng...

Bên cạnh đó, tiếp tục ưu tiên trọng tâm cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, tạo việc làm... Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khám chữa bệnh, y tế dự phòng, văn hóa - thể thao./.

Vũ Huy Cường
(CTV, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan