Cập nhật ngày 19/11/2014 - 20:00:53

           

Bộ trưởng Chuyền trả lời về thất nghiệp, tiền lương và bảo hiểm

- Trong phiên chất vấn trước Quốc hội sáng ngày 19/11, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trước đã có những trả lời cụ thể về các vấn đề về thất nghiệp, tiền lương, nợ đọng bảo hiểm xã hội…

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn

174.000 cử nhân đang thất nghiệp

Trả lời về vấn đề lao động, việc làm, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyển dẫn số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê trong Quý III/2014 tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,17%, tăng 0,33% so với Quý II. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của lao động thanh niên (từ 15-24 tuổi) hiện nay là 7,02%, tương đương 543.820 người, chiếm 43,9% tổng số người thất nghiệp.

Đặc biệt, cũng tính đến hết Quý III/2014 có 174.000 lao động có trình độ đại học thất nghiệp, chiếm 16,8% tổng số người thất nghiệp. Về thực trạng này, Bộ trưởng Chuyền chia sẻ do tình hình kinh tế - xã hội không như ta mong muốn, nếu kinh tế không khó khăn, số lượng doanh nghiệp phá sản, giải thể không tăng thì 174.000 lao động qua đào tạo thì có thể có chỗ làm.

Hơn nữa, đào tạo có hạn chế kể cả đào tạo nghề, hiện ra trường có 70% có việc, nhưng những nghề có kỹ năng cao của nước ngoài còn hạn chế. Giữa đào tạo với ra trường làm có nhiều hạn chế. Tuy nhiên, không phải tất cả sinh viên ra trường đều đang ngồi chơi, 60% sinh viên ở nông thôn về giúp cha mẹ.

Bộ trưởng Chuyền cũng chỉ rõ, trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ cố gắng tìm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý để sinh viên được đào tạo ngành nghề nào, thì cống hiến và làm việc đúng chuyên ngành đó một cách cao nhất. Trước mắt, với số thanh niên đã ra trường chưa có việc, Bộ sẽ chỉ đạo các trung tâm giới thiệu việc làm làm tốt công tác thông tin giữa người lao động, người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Chuyền cho biết, bên cạnh việc sáp nhập ba trung tâm là giáo dục thường xuyên, dạy nghề và trường dạy nghề ở mỗi huyện thành một cơ sở theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đang phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo bố trí tuyển sinh phân luồng, hướng lực lượng trẻ tham gia học nghề, tổ chức tốt đào tạo nghề nông thôn theo đúng địa chỉ, tăng số lượng lao động học nghề.

Tiền lương mới đáp ứng 60% yêu cầu tối thiểu

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Chuyền cũng cho biết, vấn đề tiền lượng hiện đang bất cập. Lương doanh nghiệp là hơn 3 triệu đồng, trong khi lương công chức mới chỉ 1,050 triệu đồng. Mặc dù ngân sách đã dành 11.000 tỷ đồng để giải quyết cho các cán bộ, công chức, viên chức và người có công, nhưng chưa giải quyết căn cơ vấn đề tiền lương của người lao động.

Theo lộ trình tăng lương, đến giai đoạn 2015-2016 tiền lương phải đảm bảo mức sống tối thiểu, nhưng do ngân sách khó khăn nên phải đi từng bước, phải giãn lộ trình. Thậm chí, trong năm 2014 do khả năng ngân sách, Hội đồng tiền lương đã nêu nếu tăng lương thì không có nguồn.

“Nâng lương lần này chưa phải đã thỏa đáng, mới đáp ứng được 60% so với yêu cầu tối thiểu chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết vấn đề cơ bản của tiền lương”, Bộ trưởng thừa nhận.

Nợ đọng bảo hiểm lên tới 12.000 tỷ đồng

Công bố tình trạng nợ đọng bảo hiểm lên đến 12.000 tỷ đồng, trong đó nợ bảo hiểm xã hội là 7.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Chuyền cho biết, có nhiều nguyên nhân của tình trạng này, như: chủ sử dụng lao động làm việc không nghiêm túc; một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc xử phạt các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội còn nhẹ, nên có doanh nghiệp cố tình để nợ còn hơn vay ngân hàng. Thực tế cho thấy nợ đọng bảo hiểm cao thường ở tháng 7-8, còn tháng 9-10 giảm đi.

 Bộ trưởng khẳng định, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ có trách nhiệm kiểm soát và xử lý. Đồng thời, Bộ đã đề xuất một số giải pháp đưa vào trong Dự án Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi lần này, như: đề nghị chế tài xử lý nghiêm túc, nặng hơn; bổ sung quyền thanh tra cho cơ quan bảo hiểm; cơ quan bảo hiểm định kỳ cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội để người lao động biết giám sát.

“Những doanh nghiệp cố tình chiếm dụng nợ bảo hiểm xã hội được chuyển sang cơ quan điều tra xử lý”, Bộ trưởng Chuyền nhấn mạnh./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan