Cập nhật ngày 24/08/2014 - 16:27:35

           

Sẽ đổi mới thi theo lộ trình thuận lợi hơn cho học sinh

- Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trong Chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời, ngày 24/8. Theo đó, thay vì thi hai kỳ, học sinh chỉ thi một kỳ, bài làm theo hướng không phải học thuộc lòng mà là đánh giá nhận thức, tình cảm, ý thức đối với những vấn đề của đất nước, xã hội.

Giáo dục tập trung vào truyền thụ đã không còn phù hợp

Chia sẻ với những tâm tư của các em học sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ: “Chương trình và sách giáo khoa mà chúng ta đang sử dụng được thiết kế và biên soạn theo tư duy là chú trọng truyền thụ kiến thức và khi chúng ta truyền đạt như vậy thì tiêu chí đưa vào chương trình giảng dạy ở bậc phổ thông là do vị trí, tầm quan trọng, mức độ phát triển của khoa học quyết định”.

Điều này đã tạo ra một thực trạng là học sinh phải học lệch để tối ưu hóa cơ hội đỗ đại học, phải từ bỏ niềm vui khi khám phá tìm tòi tri thức.

Cùng với đó, sự bùng nổ của những thành tựu khoa học công nghệ, sẽ dồn từ bậc học cao như từ đào tạo tiến sỹ trở xuống dẫn đến các chương trình dạy và học ở phổ thông được tăng cường.

Đồng thời, cách thức thiết kế sách giáo khoa theo từng lĩnh vực khoa học, làm cho kiến thức dạy và học trong trường phổ thông mang tính hàn lâm và không gần cuộc sống. Khi đó, việc không dễ hiểu và không tự học là chuyện bình thường. Do vậy, hạn chế tính sáng tạo, tự học của học sinh.

Trong quá trình chuẩn bị Đề án để Trung ương ban hành Nghị quyết 29, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phân tích rất kỹ những hạn chế trên và đi đến quyết định chiến lược là chuyển đến nền giáo dục chú trọng năng lực và phẩm chất, kiến thức, tri thức và việc truyền thụ tri thức cho học sinh được coi là nhiệm vụ số 1.

“Việc truyền thụ đó là mục tiêu trung gian, thậm chí coi là công cụ để các cháu từng bước củng cố và nâng cao kỹ năng phẩm chất trong quá trình phát triển thành con người mới”, Bộ trưởng lý giải.

Nhưng, không được thay đổi đột ngột

Bộ trưởng cũng cho hay, phương án thi cử thay đổi phù hợp với tình hình và được công bố rộng rãi trên phương tiện truyền thông để lấy ý kiến rộng rãi của xã hội, giáo viên, học sinh trên phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là phải thay đổi vì những cái đang làm bị lạc hậu, gây nên bức xúc, gây nên cản trở sự phát triển của xã hội, chúng ta phải thay đổi, thay đổi cho tốt lên.

“Nhưng, sự thay đổi không được đột ngột, không được gây khó cho học sinh, không làm căng thẳng cho xã hội. Thay đổi căn bản toàn diện giáo dục nhưng từng bước và có lộ trình”, người đứng đầu ngành Giáo dục chỉ rõ.

Ngay trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những thay đổi về phương thức thi và cách ra đề, kết quả đã có những tín hiệu tích cực.

Trước kia, thi hai kỳ nhưng bây giờ học sinh chỉ thi một kỳ, bài làm theo hướng không phải học thuộc lòng mà là đánh giá nhận thức, tình cảm, ý thức đối với những vấn đề của đất nước, xã hội.

 

 

 

“Tất cả những thay đổi trong quá trình dạy và học kiểm tra đánh giá thi cử trong năm học đặc biệt sự thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học đều phải tính toán đến lợi ích của học sinh với những yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật để tiến tới sự đổi mới căn bản, nhằm đào tạo ra một thế hệ trẻ có năng lực phẩm chất và đáp ứng yêu cầu”, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan