Cập nhật ngày 21/08/2019 - 09:28:10

           

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Đắk Lắk

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đắk Lắk đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án.

 

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát triển KCN

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm khu vực Tây Nguyên, có vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và các vùng lân cận. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh trong phát triển công nghiệp, lãnh đạo Tỉnh Đắk Lắk xác định mục tiêu xây dựng và phát triển các KCN là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm ưu tiên hàng đầu.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển các KCN tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk có 2 KCN là Hòa Phú và Phú Xuân. Theo đó, Tỉnh xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư vào KCN theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 2018 – 2020 ưu tiên các ngành nghề chế biến, như: cà phê, cao su, hồ tiêu, bơ, dược liệu; cơ khí lắp ráp, chế tạo, sửa chữa. Giai đoạn 2020 – 2030 tập trung các ngành nghề khai thác chế biến nông sản công nghệ cao, vật liệu xây dựng cao cấp, chế tạo máy móc thiết bị, công nghiệp da giày và một số ngành công nghệ cao.

KCN Hòa Phú có diện tích là 181,73ha, đang mở rộng thêm KCN khoảng 150ha (dự tính tổng diện tích KCN Hòa Phú sau khi mở rộng là 331,73 ha). Hiện nay KCN Hòa Phú đã và đang thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đây lập dự án sản xuất kinh doanh; KCN Phú Xuân có diện tích khoảng 338,43ha, dự kiến KCN sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2020.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Ban Quản lý) được UBND Tỉnh giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp về thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn. Trong thời gian qua, Ban Quản lý đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về KCN trên các lĩnh vực: Đầu tư, quy hoạch, doanh nghiệp, lao động, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, cải cách hành chính…

Đặc biệt công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được Ban Quản lý xác định là một trong các nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy thu hút đầu tư mạnh mẽ vào KCN, tạo động lực cho nhà đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong KCN. Đến nay, công tác này đã đạt được những kết quả khả quan, ngày càng có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào KCN, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương và Tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Đắk Lắk.

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước đối với KCN Hòa Phú trong các lĩnh vực, phạm vi quản lý, trong đó công tác xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm chú trọng.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, Ban Quản lý còn tổ chức các hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú như tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư của Tỉnh và các bộ, ngành, đi giao lưu học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn có nhiều điểm có tương đồng với Tỉnh.

Vừa qua, Ban Quản lý đã tổ chức Đoàn đi xúc tiến đầu tư tại các tỉnh miền Trung và học tập được nhiều kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển các KCN của tỉnh bạn.

Với những cố gắng lớn trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án.

Tính đến tháng 6/2019, KCN Hòa Phú thu hút được 54 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.358 tỷ đồng; trong đó có 30 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh; 15 dự án đang hoàn thiện đầu tư xây dựng nhà máy và vận hành sản xuất thử; 09 dự án mới đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầu tư.

 Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đôn đốc chỉ đầu  tư hạ tầng KCN Phú Xuân - Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk sớm triển khai công bố quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 KCN Phú Xuân, tiến tới hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng, phát triển KCN.

 

        Công ty Công ty Cổ Phần Thép Đông Nam Á trong KCN Hòa Phú

Tạo dựng điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh nhiệm vụ  quản lý nhà nước về KCN, Ban luôn xác định vai trò và trách nhiệm của mình là  “bạn đồng hành” ,  “bà đỡ” đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Vì vậy mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong suốt hành trình (từ khi lập dự án đầu tư, triển khai xây dựng dự án đến khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động) luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ hiệu quả của Ban Quản lý và các sở, ngành chức năng trong Tỉnh, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019, Ban Quản lý cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Quản lý tiếp tục nỗ lực vượt khó, phấn đấu hơn nữa trên tất cả các mặt công tác. Đồng thời đôn đốc, chỉ đạo kịp thời các đơn vị thành viên đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch được phân công, cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của một số doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú.

Thứ hai, rà soát và đôn đốc các dự án triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký; giám sát tình hình thực hiện đầu tư và đề xuất xử lý các dự án kéo dài đến nay chưa triển khai thực hiện.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào KCN.

Thú tư, đôn đốc, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Xuân theo ý kiến của các Bộ; dự thảo báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Thứ năm, hướng dẫn các doanh nghiệp đã thoả thuận vị trí đất để lập dự án đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; hướng dẫn các Nhà đầu tư vào KCN thực hiện các TTHC đã được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Ban Quản lý.

Thứ sáu, dự thảo, trình UBND Tỉnh quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định mới.

Thứ bảy, xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty PTHT KCN Hòa Phú. Rà soát, sắp xếp vị trí việc làm của Công ty theo Đề án đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Thứ tám, chỉ đạo Công ty PTHT KCN Hòa Phú thường xuyên giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong KCN Hòa Phú; lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải; tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định khi có sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. Thực hiện rà soát việc sử dụng đất của các doanh nghiệp; đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ tiền thuê lại đất và dịch vụ sử dụng hạ tầng sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định; rà soát công nợ, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan