Cập nhật ngày 08/04/2020 - 23:59:51

           

Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh:

Hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp

- Lũy kế đến ngày 31/10/2019, tại các KCN, KKT của Tây Ninh có 345 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 6.465,22 triệu USD và 15.935,23 tỷ đồng.

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh phát biểu tại

Lễ khánh thành nhà máy ACTR  tại KCN Phước Đông, tỉnh Tây Ninh

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) cửa khẩu (viết tắt là KKT) trên địa bàn Tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh (viết tắt là Ban Quản lý) luôn nhận thức được vai trò và trách nhiệm quan trọng là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn.

Cán bộ công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) Ban Quản lý không ngừng nêu cao tinh thần cố gắng nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công. Đồng thời chủ động tư vấn, hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, kinh doanh của họ.

Năm 2019, Ban Quản lý đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND Tỉnh triển khai toàn diện các mặt họat động công tác, cụ thể như: Công tác quy hoạch, phát triển các đô thị mới trong các KKT; ban hành danh mục, ngành nghề sản xuất kinh doanh không khuyến khích đầu tư vào các KCN, KCX, KKT cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh; các chính sách ưu đãi đầu tư vào các KCN, KCX, KKT cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh; các loại thuế, phí, lệ phí,…phát sinh (khi một dự án đầu tư đi vào hoạt động); chính sách về lao động; rà soát, lập danh sách những dự án chậm triển khai, ngừng hoạt động kéo dài tại các KCN, KCX (nhằm hướng dẫn nhà đầu tư tái sản xuất hoặc thanh lý dự án tạo điều kiện cho dự án mới triển khai); xử lý dứt điểm các dự án có sử dụng đất chậm triển khai trong KKT cửa khẩu Mộc Bài…

Với những cố gắng trên, năm 2019 hoạt động quản lý về KCN, KKT được Ban Quản lý triển khai thực hiện hiệu quả, tất cả các chỉ tiêu về thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KKT đều tăng so với cùng kỳ và vượt so với kế hoạch. Nhờ đó môi trường đầu tư của Tỉnh ngày càng được cải thiện, Tây Ninh tiếp tục trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các  nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Những kết quả đạt được

Cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

Công tác quản lý và xúc tiến đầu tư được Ban Quản lý triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Thời gian qua Ban đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, chính sách và môi trường đầu tư của Tỉnh đến với các đối tác, nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. Đặc biệt tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư của Tỉnh gắn kết với các hoạt động xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành Trung ương. Việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giãn tiến độ đầu tư được thực hiện đúng thủ tục, quy trình và thời hạn xử lý theo quy định.

Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã cấp mới 34 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 776,4 triệu USD và 41,8 tỷ đồng (tương đương 1,81 triệu USD) gồm 32 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 02 dự án đầu tư trong nước (DDI); điều chỉnh 112 dự án, trong đó, có 29 dự án tăng vốn đầu tư (28 dự án FDI, 1 dự án DDI), tổng vốn đầu tư tăng thêm là 325,9 triệu USD và 63,785 tỷ đồng, tương đương 2,773 triệu USD.

Ước cả năm 2019, tổng vốn đầu tư thu hút đầu tư vào các KCN, KKT đạt 1.100 triệu USD, vượt 57,14% so với kế hoạch năm (700 triệu USD), tăng 28,53% so với cùng kỳ (855,82 triệu USD); tổng diện tích đất cho thuê đạt 160 ha, vượt 60% so  kế hoạch năm (100 ha), giảm 4,64% so với cùng kỳ (167,80 ha).

Lũy kế đến ngày 31/10/2019, tại các KCN, KKT có 345 dự án đầu tư còn hiệu lực (252 dự án FDI, 93 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 6.465,22 triệu USD và 15.935,23 tỷ đồng; trong đó có 237 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong các KCN, KKT.

Cùng với đó, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT năm 2019 cơ bản tăng trưởng cao, cụ thể:

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4.600 triệu USD, tăng 31,42% so với củng kỳ, vượt 35,29% so với kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.100 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ, vượt 3,33% so với kế hoạch; doanh thu ước đạt 4.100 triệu USD, tăng 20,58% so với cùng kỳ, vượt 28,13% so với kế hoạch; nộp ngân sách ước đạt 990 tỷ đồng, tăng 23,75% so với cùng kỳ, vượt 23,75% so với kế hoạch.

Công tác thu phí tại cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát năm 2019 đạt được hiệu quả cao so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tại cửa khẩu Mộc Bài, thu phí phương tiện ra vào cửa khẩu số tiền là 270 tỷ đồng (220.000 lượt), đạt 168,75% so với dự toán giao trong năm (trong đó: phương tiện quá cảnh là 110.000 lượt, số tiền 220 tỷ đồng); tại cửa khẩu Xa Mát, thu phí phương tiện ra vào cửa khẩu là 35 tỷ đồng (44.500 lượt), đạt 102,94% so với dự toán giao trong năm (trong đó phương tiện quá cảnh là 12.000 lượt, số tiền 26 tỷ đồng).

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt đã thực hiện tốt quy chế liên thông về việc tiếp nhận hồ sơ một cửa để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.

 Với vai trò là cầu nối hữu hiệu giữa cơ quan quản lý nhà nước với các nhà đầu tư và doanh nghiệp, Ban đã hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng và hiệu quả trong việc cung cấp các thông tin chính sách ưu đãi về thuế và đầu tư, đồng thời kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN, KKT.

Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Quy trình phối hợp luân chuyển thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai trong KCN, KKT được ban hành và thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về đất đai và môi trường trong các KCN, KKT.

Năm 2019, Ban đã tham mưu UBND Tỉnh Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Mộc Bài; tham mưu UBND Tỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát, thuộc KKT cửa khẩu Xa Mát. Đồng thời thẩm định thiết kế cơ sở cho 28 dự án; thẩm định thiết kế 24 công trình; cấp 45 giấy phép xây dựng cho các doanh nghiệp; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng cho 32 dự án.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được đặc biệt quan tâm, Ban Quản lý thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động bảo vệ môi trường trong các KCN, KKT. Chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật Môi trường và các văn bản dưới Luật đồng bộ và kịp thời. Đồng thời tích cực vận động các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững, tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của doanh nghiệp trong KCN, KKT. Đến nay, công tác quản lý nhà nước về môi trường trong các KCN, KKT đã từng bước đi vào nề nếp. Ban Quản lý đã tăng cường công tác thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các dự án trong KCN, KKT, đồng thời ngăn chặn, kiểm soát và xử lý được chất thải, chất thải nguy hại trong các KCN, KKT.

Bên cạnh đó, công tác quản lý lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và Sở Lao động Thương binh- Xã hội Tỉnh tìm việc làm cho người lao động và vận động doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào làm việc. Đồng thời phối hợp tham mưu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động; tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các quy định có liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn KCN, KKT. Năm qua đã thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động năm cho 220 người đại diện của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Năm 2019 các doanh nghiệp trong KCN, KKT đã tạo việc làm cho 6.066 lao động, tăng 56,41% so với cùng kỳ, vượt 1,1% so với kế hoạch. Lũy kế đến nay, có 122.448 lao động đang làm việc trong các KCN, KKT trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra được Ban Quản lý tăng cường đẩy mạnh. Ban Quản lý thường xuyên giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm của các doanh nghiệp KCN, KKT trong các lĩnh vực liên quan đến công tác môi trường, xây dựng, lao động…

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các KCN, KKT

 Cổng KCN Trảng Bàng

Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2020 tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý tiếp tục cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, KKT, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp KCN, KKT sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển nhằm đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Thu hút vốn đầu tư vào KCN, KKT đạt 700 triệu USD; diện tích đất cho thuê đất khoảng 100 ha; tạo việc làm cho 6.000 người lao động; kim ngạch xuất khẩu đạt 4.500 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 3.100 triệu USD; doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp đạt 4.000 triệu USD; nộp ngân sách đạt 900 tỷ đồng; tổng thu phí các phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế đạt 200 tỷ đồng (trong đó: cửa khẩu Mộc Bài đạt 170 tỷ đồng; cửa khẩu Xa Mát đạt 30 tỷ đồng).

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ban Quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết các thủ tục hành chính để giúp doanh nghiệp cắt giảm thời gian chờ đợi và các thủ tục không cần thiết, tạo cơ hội để nhà đầu tư và doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình triển khai các dự án.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN, KKT.

Thứ ba, theo dõi, rà soát chặt chẽ công tác quản lý đầu tư, đó là: Phối hợp với các công ty hạ tầng rà soát, lập danh sách theo dõi đối với các dự án chậm triển khai, ngừng hoạt động kéo dài tại các KCN, KCX nhằm hướng dẫn nhà đầu tư tái sản xuất hoặc thanh lý dự án tạo điều kiện cho dự án mới triển khai; Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, các hoạt động thương mại của các doanh nghiệp tại KCN, KCX, KKT. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục theo quy định; Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai dự án của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Thứ tư, quan tâm triển khai và giám sát chặt chẽ công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, cụ thể: Tiếp tục theo dõi quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát, thuộc KKT cửa khẩu Xa Mát; Lập nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; Xem xét có ý kiến đối với các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn KKT, KCN; kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng tại các KCN, KKT theo kế hoạch kiểm tra năm 2020.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện dịch vụ công ích đô thị năm 2020.

Thứ sáu, tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KKT cửa khẩu.

Thứ bảy, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng tham mưu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động; thực hiện tuyên truyền pháp luật lao động và quản lý lao động; theo dõi tình hình lao động trên địa bàn các KCN, KKT để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và  hạn chế đình công bất hợp pháp diễn ra./.

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan