Cập nhật ngày 25/11/2014 - 10:34:37

           

FDI 11 tháng: Giải ngân tăng, vốn mới giảm

- Thu hút mới mặc dù không bằng cùng kỳ, song lượng vốn giải ngân lại tăng 6,2%. Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang rất tin tưởng trong triển khai dự án.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến tháng 11/2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 17,33 tỷ USD, bằng 83,3% so với cùng kỳ 2013.

Trong đó, cả nước có 1.427 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 13,41 tỷ USD, bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2013. Như vậy, số vốn đăng ký mới thấp hơn cùng kỳ không nhiều, song tổng vốn thu hút thấp hơn nhiều so với cùng kỳ là do vốn đăng ký tăng thêm chỉ bằng bằng 55,7% cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,92 tỷ USD với 515 lượt dự án.

Thu hút FDI mặc dù không bằng so với cùng kỳ năm ngoái, song lượng vốn giải ngân lại tăng 6,2% cùng kỳ, đạt 11,2 tỷ USD. Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang rất tin tưởng khi đầu tư vào Việt Nam.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, với 689 dự án đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 13,15 tỷ USD, chiếm 75,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 11 tháng năm 2014. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 32 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,27 tỷ USD, chiếm 7,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực là lĩnh vực xây dựng với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,02 tỷ USD, chiếm 5,9% tổng vốn đăng ký.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm là 6,82 tỷ USD, chiếm 39,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm là 2,75 tỷ USD, chiếm 15,9 %; thứ ba là Nhật Bản với 1,71 tỷ USD, chiếm 9,9%.

Với 3,27 tỷ USD vốn đăng ký mới và vốn tăng thêm, chiếm 18,9% tổng vốn đầu tư của cả nước, Thái Nguyên đang là địa phương dẫn đầu cả nước trong thu hút FDI của năm nay. Đứng ở vị trí thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh với 3,01 tỷ USD, chiếm 17,4%, trong đó đáng kể đến từ Dự án Công ty TNHH điện tử Samsung CE Complex do nhà đầu tư Samsung Asia Pte.Ltd – Singapore đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,4 tỷ USD. Bình Dương đứng thứ 3 với 1,42 tỷ USD; tiếp theo là Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng với quy mô vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,42 tỷ USD; 1,39 tỷ USD và 1,03 tỷ USD.

Khu vực FDI tiếp tục xuất siêu với con số 15,54 tỷ USD trong 11 tháng. Cụ thể, xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 92,212 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ, chiếm 67,3% kim ngạch xuất khẩu; Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 85,352 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ; Nhập khẩu đạt 76,671 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ./.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan