Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm
Cập nhật, 23/05/2015 07:36:47
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Cập nhật, 22/05/2015 21:09:37
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh; Thủ tướng chỉ thị phát triển trường, lớp mầm non tại các KCN; Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Tăng cường đầu...
Cập nhật, 21/05/2015 18:59:02
Phụ cấp ưu đãi với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; Thủ tướng chấn chỉnh việc thực hiện chính sách giảm nghèo; Tháo gỡ khó khăn xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản;...
Cập nhật, 20/05/2015 20:56:23
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.
Cập nhật, 18/05/2015 20:40:58
Sửa đổi quy định đối tượng cử tuyển; Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 thứ trưởng; Thay Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; Nâng cấp Quốc lộ Nam sông Hậu; Lựa chọn nhà thầu tư...
Cập nhật, 18/05/2015 17:51:17
Đó là một trong những nội dung của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 15/05/2015 23:00:32
Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh; Thu phí tự động không dừng trên QL1 và đường Hồ Chí Minh; Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày...
Cập nhật, 13/05/2015 23:52:15
Hỗ trợ 9 địa phương bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; Nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật...
Cập nhật, 13/05/2015 12:03:57
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp xử lý kiến nghị, vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn...
Cập nhật, 13/05/2015 01:10:00
Bổ sung 100 tỷ đồng tu bổ đê điều; Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC; Chưa bổ sung cước vận tải vào danh mục bình ổn giá... là những chỉ đạo,...