Đó là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự án Luật sửa đổi bổ sung các luật về thuế.
Cập nhật, 16/08/2016 23:15:56
13 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự; Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tái cơ cấu đạt kết quả khá toàn diện; Triển khai...
Cập nhật, 11/08/2016 22:48:05
Sự chồng chéo, không tương thích nhau giữa các điều luật quy định về đầu tư, kinh doanh không chỉ gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong quá trình thực thi và tuân...
Cập nhật, 10/08/2016 23:14:29
Xây dựng NTM vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên; Mẫu bằng công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện, tỉnh; Kiểm tra phản ánh về gian lận vé tại một số trạm thu phí; Cơ chế...
Cập nhật, 09/08/2016 21:37:08
Theo Nghị định 102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thuốc vừa được Chính phủ ban hành, thì để được cấp phép kinh doanh, cơ sở bán lẻ thuốc cần đáp ứng 2 nhóm điều kiện.
Cập nhật, 09/08/2016 20:40:43
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Cập nhật, 08/08/2016 21:49:38
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1559/QĐ-TTg, ngày 05/08/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Quyết định có hiệu lực kể...
Cập nhật, 08/08/2016 21:34:52
Theo Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê vừa được Chính phủ ban hành, thì cá nhân nếu vi phạm trong lĩnh vực này có thể bị phạt từ 300...
Cập nhật, 06/08/2016 17:35:09
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
Cập nhật, 04/08/2016 23:29:30
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
Cập nhật, 04/08/2016 21:46:05
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.