Theo đó, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo Báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 10 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm của cả nước vào nền kinh tế là 826.995 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 352.478 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký bổ sung của 18.894 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 474.517 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số lao động dự kiến được tạo công việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm là 883,2 nghìn lao động, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thêm vào đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước là 54.333 doanh nghiệp, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 7.730 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể, 9.260 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 37.343 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Điều đáng mừng là số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2014, cả nước có 13.003 doanh nghiệp, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Tại vùng Tây Nguyên, quá trình gia nhập, sàng lọc và đào thải doanh nghiệp vẫn diễn ra mạnh mẽ với xu hướng biến động cùng tăng của số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 19,3%) và số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động (tăng 10,9%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp tại các vùng Đồng bằng sông Hồng; Trung du và miền núi phía Bắc; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung; Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long vẫn thể hiện một bức tranh còn nhiều khó khăn khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục giảm, đồng thời số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước.

Điển hình là một số địa phương: Hòa Bình (doanh nghiệp thành lập mới giảm 28,6%; doanh nghiệp giải thể hoặc tạm dừng hoạt động tăng 42,1%); Tiền Giang (doanh nghiệp thành lập mới giảm 16,9%; doanh nghiệp giải thể hoặc tạm dừng hoạt động tăng 20,8%)...

Tuy nhiên, trong bức tranh còn nhiều khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước, thì một số địa phương có những tín hiệu tích cực khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng và số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2013, như: Đắc Nông (tăng 71,9%; giảm 10,2%); Bình Phước (tăng 33,3%; giảm 41,7%).../.