Chất lượng công tác Đảng không ngừng cải thiện

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nhận thấy, trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020, khóa XXIV, Đảng ủy cơ quan, các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới, chất lượng công tác Đảng và các hoạt động không ngừng được cải thiện, động viên được tập thể, cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, có 3 điểm sáng được Bộ trưởng nêu bật:

Một là, công tác xây dựng Đảng được quan tâm và đạt kết quả quan trọng, nhiều năm liên đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; không để vụ việc tiêu cực xảy ra; không ngừng nâng cao nền nếp, chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; triển khai nghiêm túc và có kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, các cấp ủy đảng của Đảng bộ cơ quan đã gắn hiệu quả công tác sinh hoạt chính trị với công tác chuyên môn, góp phần rất lớn vào thành tựu chung của cả cơ quan, khẳng định được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đã góp phần không nhỏ và việc đào tạo, rèn luyện đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là đã phát hiện, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, tác phong, bản lĩnh và trí tuệ, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, không ngại vất vả, trung thành với lý tưởng của Đảng, phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư không chỉ xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ cho cơ quan, mà còn đóng góp nhiều cán bộ lãnh đạo cho Đảng và Nhà nước, được Đảng tin tưởng, luân chuyển, giao trọng trách làm bí thư, chủ tịch các địa phương, lãnh đạo một số cơ quan trung ương. Điều đó không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể, cá nhân, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của truyền thống 75 năm lịch sử xây dựng và phát triển của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Đại hội/Ảnh: Chí Cường

Hai là, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố trong mọi hoạt động công tác của cơ quan, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa tinh thần, đường lối của các Nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị và của Bộ. Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả đổi mới tư duy, cách làm của Bộ trong các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp chiến lược, cơ chế, chính sách cho Đảng và Nhà nước với mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, không ai bị bỏ lại phía sau và người dân là trọng tâm của phát triển. Mọi chính sách của Chính phủ phải hướng tới hạnh phúc của người dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nội dung này là được thể hiện rõ nét trong việc Bộ đã tham mưu báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua nhiều bộ luật quan trọng, nhiều cơ chế, chính sách then chốt của phát triển với tư tưởng chính sách đổi mới mạnh mẽ, tư duy phát triển có tầm nhìn dài hạn, bền vững, vượt qua những lợi ích cục bộ, vì sự phát triển chung của đất nước, điển hình là: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, các cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế do tác động của dịch Covid-19...

Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ba là, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều cải tiến lề lối làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, gương mẫu trong lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo chủ chốt của cơ quan trong tất cả các mặt công tác, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, chỉ đạo sát sao hoạt động công tác đoàn thể, góp phần tích cực trong việc tăng cường giữ gìn đoàn kết, đổi mới và thống nhất tư tưởng và hành động trong công tác đảng và công tác chuyên môn, tạo môi trường công khai, dân chủ, khuyến khích cán bộ, đảng viên rèn luyện, phát triển, thỏa sức sáng tạo và cống hiến.

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược, mặc dù công việc ngày càng nhiều và phức tạp, bên cạnh việc nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy đảng luôn quan tâm và đề cao ý thức về tầm quan trọng của công tác xã hội, dành thời gian và huy động công sức, tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như ủng hộ người nghèo, hỗ trợ đồng bào ở những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, giao lưu, trợ giúp những đối tượng yếu thế, người khuyết tật... với một mục tiêu Vì sự phát triển của cộng đồng.

Cụ thể trong những năm qua, với sự thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể, Bộ đã tổ chức các hoạt động giao lưu rất xúc động với nhóm “Dàn hợp ca hy vọng”, hợp tác với doanh nghiệp xã hội Kym Việt trong một số hoạt động, Phát động sáng kiến Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam... Những sự kiện đầy tính nhân văn đã cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhiều bài học, động lực, khát vọng thay đổi và vươn lên, tạo nhiều sự chuyển biến hết sức tích cực trong từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, thông quan đó nhân lên quyết tâm cần làm tốt hơn nữa công việc, chức trách của mình, lồng ghép những yếu tố nhân văn, lấy con người làm trọng tâm trong công tác tham mưu thể chế, chính sách.

Gắn liền “kiến thiết” trong chặng đường mới

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thẳng thắn nhìn nhận vào một số bất cập, tồn tại trong công tác quản lý và công tác xây dựng Đảng.

Cụ thể, chất lượng, tiến độ tham mưu xây dựng, triển khai một số đề án, báo cáo vẫn còn hạn chế; công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả; việc chia sẻ, phối hợp xử lý công việc còn thụ động; tư duy đổi mới có lúc, có nơi chưa thể hiện rõ nét, vẫn còn tồn tại một số tư tưởng bảo thủ, ngại va chạm…

Nhiệm vụ của chúng ta trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề, bối cảnh vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn đan xen, thách thức đi liền với cơ hội. Trong bối cảnh đó, để không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của một cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp, tại Đại hội lần này, Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ cơ quan cần nghiên cứu, thảo luận, đề ra các giải pháp thực sự thiết thực trong thời gian tới, trong đó, trọng tâm là các lĩnh vực:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, điều hành hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện thành công các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của giai đoạn tới với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô ở trình độ cao hơn; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao hiệu quả, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt các đột phát chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Thứ hai, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị Đảng bộ cơ quan đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để xây dựng Đảng bộ cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự đoàn kết, nhất trí cao từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Thứ ba, Đảng ủy cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong mọi mặt công tác, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ và công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là trong định hướng chiến lược đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức cơ quan trở thành một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển của Đảng và Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, đạo đức, trí tuệ, trung thành, trách nhiệm và chuyên nghiệp, xứng đáng với truyền thống 75 năm hình thành và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

“Hai chữ “kiến thiết” không chỉ theo suốt chặng đường phát triển, mà còn cần thiết hơn bao giờ hết trong chặng đường phát triển sắp tới của Bộ, của ngành và của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh./.