Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 tháng đầu năm 2016, Singapore có 50 dự án FDI cấp mới và 23 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt hơn 730 triệu USD. Singapore đứng ở vị trí thứ 2/50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Lũy kế đến tháng 4 năm 2016, Singapore xếp thứ 3/114 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, với 1.600 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt gần 36,28 tỷ USD.

Dòng vốn FDI của Singapore đã chảy vào 18/21 ngành kinh tế của Việt Nam. Trong đó, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 494 dự án, có tổng vốn đăng ký 16,1 tỷ USD, chiếm 44,3% tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam. Đứng thứ 2 là hoạt động kinh doanh bất động sản với 81 dự án, có tổng vốn đăng ký đạt 10,9 tỷ USD, chiếm 30% tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam.

Lĩnh vực chế biến chế, chế tạo luôn thu hút các nhà đầu tư Singapore

Điển hình trong số các dự án của Singapore tại Việt Nam là Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Hiện Việt Nam đã có 7 Khu công nghiệp VSIP được đầu tư tại 6 tỉnh, bao gồm: Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Hải Dương, Nghệ An. Trong đó, khu công nghiệp VSIP Nghệ An vừa được khởi công vào tháng 9/2015.

Quy mô vốn bình quân một dự án của nhà đầu tư Singapore là 22,7 triệu USD, cao hơn mức bình quân chung của một dự án FDI tại Việt Nam là 13,8 triệu USD. Nhiều dự án của nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn vào việc tạo công ăn việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Nếu như trước đây, đầu tư của Singapore tại Việt Nam chỉ tập trung tại một số tỉnh, thành phố lớn, có điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương... thì những năm gần đây địa bàn đầu tư của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam đang dần trải rộng tại nhiều tỉnh thành khác như Nghệ An, Thái Nguyên.

Hiện các nhà đầu tư Singapore đã đầu tư tại 46/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Theo đó, địa phương thu hút nhiều vốn FDI từ các doanh nghiệp Singapore nhất là TP. Hồ Chí Minh với 799 dự án, có số vốn đăng ký đạt 9,75 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng số vốn đăng ký tại Việt Nam; Hà Nội đứng thứ 2 với 256 dự án và 4,65 tỷ USD, chiếm 12,8% về số vốn đăng ký; Quảng Nam đứng thứ 3 với 6 dự án, có tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư đăng ký tại Việt Nam. Ngoài ra, Bắc Ninh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đang là những tỉnh, thành phố thu hút được nhiều dự án FDI từ Singapore thời gian qua./.