Thông tin từ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp này, có 4 nhóm vấn đề được Đại biểu Quốc hội đề xuất.

Cụ thể, thông qua xin ý kiến của đại biểu bằng phần mềm điện tử, đã chọn được 4 trong 5 nhóm vấn đề chất vấn được đề xuất.

Qua xin ý kiến đại biểu Quốc hội cho thấy, lĩnh vực nội vụ nhận được 85% đại biểu lựa chọn; lĩnh vực công thương có 82,4%; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có 78%; lĩnh vực thông tin truyền thông có 77%; lĩnh vực thanh tra có 70%.

Trên cơ sở đó, Quốc hội chọn chất vấn đối với các Bộ trưởng: Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin - Truyền thông.

Các Bộ trưởng: Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ đăng đàn trả lời chất vấn/ Ảnh: Vietnamnet

Về nội dung chất vấn cụ thể, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, 03 nội dung chất vấn trong nhóm lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản; công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng và hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chịu trách nhiệm trả lời chính. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Y tế, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Khoa học - Công nghệ, Thông tin - Truyền thông, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng cùng tham gia giải trình những vấn đề có liên quan.

Về lĩnh vực công thương, 03 nội dung chất vấn chính gồm: công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại; quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng; phát triển cơ khí chế tạo trong nước, tỷ lệ nội địa hóa, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm trả lời chính, cùng với đó là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Khoa học - Công nghệ, Thông tin - Truyền thông, Công an, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời.

Về lĩnh vực nội vụ, các nội dung chất vấn gồm: về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Y tế sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình các nội dung liên quan.

Về lĩnh vực thông tin - truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời chất vấn đề các nội dung: công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng; về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Cùng với đó Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học - Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Công an, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn.

Do đây là kỳ họp cuối năm nên sau khi các Bộ trưởng trả lời chất vấn thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chung về một số vấn đề đại biểu chất vấn.

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn từ ngày 06/11 đến hết ngày 08/11./.