Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8/2017 ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, giảm 38,5 nghìn tỷ đồng so với tháng 7. Lũy kế thu NSNN 8 tháng ước đạt 762,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, tổng thu NSNN thực hiện 8 tháng 2017 ước đạt 762,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 603,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng thu nội địa từ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận còn lại và tiền bán cổ phần sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp ước đạt 473,9 nghìn tỷ đồng, bằng 60,6% dự toán.

Thu từ dầu thô ước đạt 29,97 nghìn tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 190,78 nghìn tỷ đồng, bằng 66,9% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định (63 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 127,7 nghìn tỷ đồng, bằng gần 71% dự toán

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương trong 8 tháng 2017 cơ bản đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính có 43/63 địa phương thu nội đại đạt từ 63% dự toán trở lên, 55/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Về chi NSNN, tổng chi NSNN thực hiện tháng 8 ước 98,4 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt trên 793,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 8 ước 17,67 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt khoảng 137 nghìn tỷ đồng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 8 tiếp tục có chuyển biến. Lũy kế 8 tháng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN giải ngân ước đạt 43,8% dự toán. Vốn trái phiếu chính phủ, do kế hoạch năm 2017 mới giao được 5,2/50 nghìn tỷ đồng nên vốn giải ngân đến nay mới chỉ đạt 2,46 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 47,3% dự toán đã giao.

Chi thường xuyên thực hiện tháng 8 ước thực hiện 74,35 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt trên 585 nghìn tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2016. Chi trả nợ lãi thực hiện tháng 8 ước 5,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt trên 68 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán. Chi dự trữ quốc gia trong tháng 8 thực hiện ước 58 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 298 tỷ đồng, bằng 35,1% dự toán./.