Theo Quyết định 246/QĐ-BTC ngày 3/3/2021 của Bộ Tài chính về công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 (thực hiện trong năm 2021), Bộ Tài chính sẽ giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 (thực hiện năm 2021) tại Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, đối với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính sẽ giám sát gián tiếp trong việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ thanh toán trái phiếu đặc biệt. Với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính sẽ giám sát trực tiếp đối với 2 doanh nghiệp là Tổng công ty 15 và Công ty TNHH một thành viên 16 có nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Việc tăng vốn điều lệ của Agribank thực hiện theo Nghị quyết số 122/2020/QH14 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội cho phép bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, không vượt quá 3.500 tỷ đồng. Chính phủ bảo đảm việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Tiến hành giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào Agribank (nguồn: Internet)

Liên quan đến tiến độ triển khai giám sát, trao đổi với Kinh tế và Dự báo, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, các khâu chuẩn bị cho tiến hành giám sát đang được các đơn vị của Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp liên quan thúc đẩy. Dự kiến tháng 4-5 tới, các bước giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp sẽ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính

Nội dung giám sát các doanh nghiệp trên, theo Bộ Tài chính được thực hiện theo quy định Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Về phương thức giám sát, đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp), thì Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát trực tiếp.

Đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn từ thanh toán trái phiếu đặc biệt), Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát gián tiếp.

Căn cứ kế hoạch giám sát đề xuất gửi Bộ Tài chính, các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp theo các quy định./.