Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ vẫn thường xuyên rà soát các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, không chỉ đối với dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Quốc lộ 1, mà tất cả các dự án. Vì vậy, từ năm 2011 đến nay, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát 68 dự án, tổng vốn đầu tư so với dự kiến ban đầu là 57.242 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

Rà soát phân kỳ đầu tư giảm 13.463 tỷ đồng. Rà soát phân kỳ quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật giảm 16.245 tỷ đồng. Kiểm định gia cường để kéo dài thời hạn khai thác của cầu (không phải đập cầu đi làm lại) giảm 1.658 tỷ đồng. Lựa chọn giải pháp thiết kế hợp lý, tiết kiệm kinh phí ước tính là 156.942 tỷ đồng. Ví dụ, cầu Mỹ Lợi, cầu Cổ Chiên trước đây thiết kế là cầu dây văng, nhưng sau đó chúng tôi đã báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thiết kế đổi lại là cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thì các cầu này cũng giảm hàng nghìn tỷ đồng. Hoặc như dự án Bến Lức - Long Thành cũng giảm gần 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công nên tiết kiệm được chi phí giải phóng mặt bằng, tiết kiệm chi phí dự phòng trượt giá do rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí lãi vay đối với các dự án BOT, tiết kiệm 5% đối với các dự án Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 sử dụng vốn trái phiếu chính phủ khoảng 9.934 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, thì cơ sở để tiết giảm được 5% so với dự toán, dự án Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai trong thời gian rất ngắn, từ Hà Nội vào đến thành phố Cần Thơ. Vì vậy, trong cơ chế để thực hiện dự án Chính phủ cho phép chỉ định thầu và trên cơ sở lập dự toán chặt chẽ thì giảm 5% so với dự toán, cũng là một khoản tiết kiệm, đây là trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội. Chính phủ cho phép chỉ định thầu thì giảm dự án như vậy.

“Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện rà soát các dự án đang và sẽ triển khai để đảm bảo sử dụng đồng tiền ngân sách, trái phiếu chính phủ và đồng tiền người dân đóng góp qua việc nộp phí sao cho hiệu quả nhất”, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết.

Liên quan đến vấn đề Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam của Đại biểu Ngô Ngọc Minh về việc có những đoạn xây dựng không đúng 20,5 m không có hai làn xe thô sơ, mặt đường chỉ còn 16,5 m gây khó khăn cho các phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ, trong đó có đoạn từ km 947 đến km 987 qua Quảng Nam. Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, việc mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đúng quy hoạch, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đúng đề nghị của tỉnh Quảng Nam được đề cập trong văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND Tỉnh đã ký và sự thống nhất của các bộ, không có chuyện Bộ Giao thông Vận tải “bóp” đoạn qua tỉnh Quảng Nam lại./.