Phương án chia cổ tức tiền mặt lên tới 60% cho năm 2020, tương đương với số tiền hơn 134 tỷ đồng là một thông tin được các cổ đông hết sức quan tâm. Thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng từ khi được thông qua.

Bột giặt Net dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt lên tới 60%

Đối với phương án trả cổ tức năm 2021, HĐQT sẽ tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và đảm bảo tối ưu dòng tiền để thực hiện tạm ứng cổ tức.

Năm 2020, Bột giặt NET ghi nhận lợi nhuận đạt hơn 133 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 64,5% so với kết quả năm 2019. Doanh thu thuần năm 2020 ghi nhận đạt 1470 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với kết quả năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 133,4 tỷ đồng, tăng gần 64,5%.

Sang năm 2021, công ty có kế hoạch đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới và đẩy mạnh ngành hàng chăm sóc cá nhân - gia đình. Bên cạnh đó các sản phẩm hóa mỹ phẩm mới khác được xác định là những đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới và sở hữu những thành quả từ việc xây dựng thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Với kế hoạch này, 2 kịch bản kinh doanh đã được HĐQT xây dựng và dự kiến trình tại ĐHCĐ, trong đó ở kịch bản cao, Ban lãnh đạo NETCO đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận là 2.000 và 120 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và giảm 10% so với năm trước.

Năm 2020 đánh dấu mốc chuyển ngoặt của Bột giặt NET với việc Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan chính thức trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 52,25% vốn điều lệ (thông qua Công ty TNHH Masan HPC). Với tỷ lệ sở hữu này, trong cơ cấu cổ đông, 36% còn lại do Tập đoàn hoá chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ./.