Toàn cảnh KCN Bá Thiện về đêm
Toàn cảnh KCN Bá Thiện về đêm, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Xin ông cho biết một số kết quả quan trọng mà Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đạt được trong thu hút đầu tư vào các KCN thời gian gần đây?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 5/2023, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có những bước tiến lớn.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 4 dự án, trong đó có 3 dự án trong nước (DDI) với vốn đầu tư đăng ký là 1.704,1 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD.

Đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 3 lượt dự án, trong đó có 1 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 335,42 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 2,06 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm vào các KCN của Tỉnh trong tháng 5/2023 là 2.039,5 tỷ đồng 3,06 triệu USD.

Trong 5 tháng qua, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 9 dự án FDI mới và 16 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 261,87 triệu USD (cấp mới: 107,91 triệu USD; tăng vốn: 153,96 triệu USD), đạt 132% so với cùng kỳ năm 2022 và 75% kế hoạch năm 2023.

Cùng với đó thu hút thêm 5 dự án DDI và 2 dự án DDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 4.627,5 tỷ đồng (cấp mới: 3.313 tỷ đồng; tăng vốn: 1.314,5 tỷ đồng), đạt 2.004% so với cùng kỳ năm 2022 và 154% so với kế hoạch năm 2023.

Đến ngày 15/5/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Tỉnh là 458 dự án, gồm có 102 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 31.200,51 tỷ đồng và 356 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.073,34 triệu USD.

Nghi lễ khởi công Nhà máy
Nghi lễ khởi công Nhà máy Polaris Việt Nam tại KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 17/5/2023

PV: Ban Quản lý đã triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư quan trọng nào để có thể thu hút đầu tư đạt kết quả khá như vậy, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 5/2023, chúng tôi tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN Tỉnh với nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, triển khai các giải pháp thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Ban đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh. tiếp và làm việc với các nhà đầu tư, trực tiếp dẫn các nhà đầu tư đi thăm quan tìm hiểu môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung chuẩn bị cho Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc” tại Bắc Ninh; chủ trì đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cuba.

Tiếp tục hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc….

PV: Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN trong tháng 6 này sẽ được Ban Quản lý hoạch định và triển khai như thế nào, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Để tiếp tục duy trì phong độ hoạt động trong thu hút đầu tư nói riêng và hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN nói chung. Ban Quản lý đặt quyết tâm phấn đấu nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong thực thi nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được giao.

Về chỉ tiêu thu hút đầu tư trong tháng 6/2023, Ban Quản lý căn cứ vào các kết quả đã đạt được trong tháng 5/2023 và 5 tháng đầu năm 2023 để đề ra các chỉ tiêu phù hợp với thực tế.

Ban dự kiến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 1-2 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 100 triệu USD. Đồng thời cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 200-300 tỷ đồng.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh; tuyên truyền về các chính sách ưu đãi đầu tư, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh trên các báo, đài của Trung ương, địa phương và các nền tảng xã hội: Zalo, Facebook…; triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý nhà nước của Ban Quản lý./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nhà máy trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy xử lý nước thải trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc