(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24, tháng 8 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Trần Thị Mai Ly, Nguyễn Phương My, Lê Thị Thanh Thảo, Trương Viết Phong

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Duy Tân