(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Tống Thị Thu Thảo - Trường Đại học Bình Dương

TS. Huỳnh Xuân Hiệp - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh